Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Snímač rozpuštěného kyslíku
Oxymax COS41

Ampérometrický snímač kyslíku pro vody, odpadní vody a rozvody technologické vody

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • Koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalině může být měřena pomocí amperometrického nebo optického principu měření. Toto video ukazuje, co to je a jak tyto měřicí principy fungují.

Oxymax COS41 je spolehlivý a přesný senzor kyslíku pro všechny druhy aplikací s vodou a odpadními vodami. Tento senzor s nízkými nároky na údržbu a dlouhou životností poskytuje reálný poměr kvality a ceny.

Výhody

  • Vysoká přesnost měření

  • Dlouhé intervaly údržby

  • Minimální úsilí při kalibraci díky jednoduché vzduchové kalibraci

Oblast použití

Oxymax COS41 měří koncentraci rozpuštěného kyslíku v:

  • Čistírnách odpadních vod:
    - Řízení aerace
    - Procesní úprava vody a monitoring

  • Úpravny vod:
    - Monitoring pitných vod
    - Monitoring kvality vod v řekách, jezerech a nádržích

  • Úpravny:
    - Řízení aerace
    - Procesní úprava vody a monitoring

  • Rybí farmy:
    - Řízení okysličování

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: COS4, COS4HD

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje