Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

EngyVolt RV15
Multifunkční elektroměr

Měření napětí, frekvence, proudu, výkonu a činné a jalové energie

  • EngyVolt RV15 ©Endress+Hauser

Multifunkční elektroměr je určen k měření, zobrazení a přenosu elektrických naměřených hodnot v systémech nízkého napětí s maximálním jmenovitým napětím 500 V L-L, proud je připojen přes převodník proudu nízkého napětí. Je vhodný k použití v jednofázových napájecích systémech a ve třífázových napájecích systémech se třemi nebo čtyřmi vodiči. EngyVolt RV12 měří napětí, frekvenci, proud, výkon, účiník, celkové harmonické zkreslení, činnou a jalovou energii.

Výhody

  • Multifunkční

  • Volitelný pulzní výstup / výstupní modul RS485 MODBUS

  • Instalace na panel

  • Snadné použití

Oblast použití

Pro měření napětí, frekvence, proudu, výkonu, jakož i činného a jalového výkonu

  • v systémech nízkého napětí s maximálním jmenovitým napětím 500 V L-L (289 V L/N)

  • v jednofázových a třífázových napájecích systémech se 3 nebo 4 vodiči

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje