Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Průmyslové plyny – neviditelné ztráty velkých peněz

Průmyslové plyny jsou neoddělitelnou součástí naprosté většiny výrobních a zpracovatelských procesů.

V době, kdy jsou kladeny obrovské nároky na úspory, jsou tyto části provozů často opomíjeny a dochází zde ke zbytečným ztrátám.
Jak lze tyto ztráty odhalit a ušetřit provozní náklady?
Jak správně měřit?
Jaký typ přístroje použít?
I na tyto otázky dostanete odpověď v našem online semináři.

Date
21.04.2021
Times
10:30 - 12:00 CEST