Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Systém k zamezení přeplnění na základě nejlepších praktických postupů

Bezpečná a spolehlivá prevence nebezpečí přeplnění média v nádržích

Systém k zamezení přeplnění je nejlepší ve své třídě, certifikovaný podle IEC 61511 a vyhovuje API 2350

Benefits

 • Bezpečnost jako volba – nikoli jako náhodný jev

Bezpečná a spolehlivá prevence nebezpečí přeplnění média v nádržích

 • Nejlepší bezpečnost ve své třídě do úrovně SIL3 podle IEC 61511

 • Shoda s API 2350

 • Podpora pro manuálně ovládané (MOPS) a automatizované systémy prevence přeplnění (AOPS).

 • Simple products

 • Easy to select, install and operate

Technical excellence

Simplicity

 • Standard products

 • Reliable, robust and low-maintenance

Technical excellence

Simplicity

 • High-end products

 • Highly functional and convenient

Technical excellence

Simplicity

 • Specialized products

 • Designed for demanding applications

Technical excellence

Simplicity

Variable

FLEX selections Technical excellence Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental selection

Meet your basic measurement needs

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean selection

Handle your core processes easily

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended selection

Optimize your processes with innovative technologies

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert selection

Master your most challenging applications

Technical excellence
Simplicity

Variable