Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Kalibrace průtokoměrů a hladinoměrů

Nabídka kalibračních služeb

Kalibrace průtoku, hladin, teploměrů, tlakoměrů a analytických veličin

Endress+Hauser Vám nabízí kalibrace průtoku, tlaku, teploty, hladiny a vybraných analytických veličin. Kalibrace provádíme nejen v laboratoři, ale i v místě instalace Vašeho přístroje. Naše celosvětové zastoupení, propracovaný systém kontroly kalibračních center a věrnost našich zákazníků jsou zárukou neustálého rozvoje našich služeb.

Benefits

 • Možnost kalibrace v místě instalace

 • Automatická nebo částečně automatická kalibrace vylučující chybu obsluhy

 • Kalibrační certifikát v souladu s ISO 17025

Pravidelné kalibrace

Jako mnoho jiných výrobců i Vaše společnost čelí požadavku na kontinuální výrobu, konstantní kvalitu produktů, dodržování norem a standardů. Nezbytným minimem pro dosažení těchto požadavků jsou správně udržované a pravidelně kalibrované měřicí přístroje.

Kalibrace průtoku

 • Možnost kalibrace v místě instalace na mobilní kalibrační trati

 • Úspora Vašeho času, nákladů za přepravu průtokoměrů a logistických obtíží

 • Kalibrace průtokoměrů od různých výrobců

 • Automatická kalibrace vylučující chybu obsluhy

 • Rozsah mobilní kalibrační trati: DN01 – DN80

Kalibrace hladinoměrů

 • Kalibrace v laboratoři

 • Po dohodě možnost kalibrace na místě při zajištění požadovaných laboratorních podmínek

 • Kalibrace ultrazvukových hladinoměrů, mikrovlnných radarů a radarů s vedenou vlnou

 • Kalibrovaný rozsah: 0,5 m – 4,2 m (plánováno rozšíření do 10 m)

 • Nejistota v laboratorních podmínkách: od 2 mm

 • Etalon: Laser

Kalibrace teploměrů

 • Možnost kalibrace nejen v laboratoři, ale také v místě instalace

 • Kalibrace teploměrů od různých výrobců

 • Profesionální přenosné vybavení Beamex a JOFRA

 • Rozsah: od -20⁰C do +350⁰C

Kalibrace tlakoměrů

 • Možnost kalibrace nejen v laboratoři, ale také v místě instalace

 • Kalibrace tlakoměrů od různých výrobců

 • Profesionální přenosné vybavení Fluke a Beamex

 • Rozsah: od -1 do +20 bar

 • Diferenční tlak: +/- 1 bar

Kalibrace analytických veličin

 • Možnost kalibrace nejen v laboratoři, ale také v místě instalace

 • Kalibrace měřicích sond od různých výrobců

 • Kalibrace vodivostních sond pomocí certifikovaných pufrů

 • Kalibrace sond pro měření nízkých vodivostí do 20 μSpomocí systému ConCal

 • Kalibrace pH sond pomocí akreditovaných pufrů

Kontaktujte nás pro více informací:

servis@cz.endress.com, tel.: 241 080 455

Kalibrace průtoku ©Endress+Hauser

Kalibrace průtoku

Kalibrace hladinoměrů ©Endress+Hauser

Kalibrace hladinoměrů

Kalibrace teploměrů ©Endress+Hauser

Kalibrace teploměrů

Kalibrace tlakoměrů ©Endress+Hauser

Kalibrace tlakoměrů

Kalibrace analytických veličin ©Endress+Hauser

Kalibrace analytických veličin