Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Správné měření na vhodných místech může ukázat na systémové ztráty.

Správné měření na vhodných místech může ukázat na systémové ztráty.

Účinnost kotle i celého rozvodu šetří peníze, ale je třeba vytvořit „okénko do procesu“.

Pro vytápění nebo pro výrobu energie v turbínách, pro sterilizaci nebo čisticí účely - pára se používá ve velkém měřítku v mnoha průmyslových odvětvích. Není proto divu, že v průmyslu se na výrobu páry v kotlích používá 40% fosilních paliv. Efektivní používání paliv, jako je například ropa nebo zemní plyn, je jen jedním z cílů v energetickém managementu.

Benefits

 • V současné době představuje řízení výroby a distribuce páry mnohem více než jen kontrolu výšky hladiny vody, vodivosti, hodnoty pH, teploty a tlaku v kotli. Parovodní systémy nabízejí četné možnosti pro úsporu, opětovné použití a regeneraci energie, ať už při výrobě, distribuci, fakturaci nebo v účinnosti kotle.

Spolehlivé procesní měření

Společnost Endress+Hauser poskytuje všechny měřicí přístroje potřebné k optimálnímu provozu, včetně přístrojů pro komplexní analýzu vody:

 • Sledujte měrnou spotřebu energie a účinnost kotle

 • Rozdělte náklady na výrobu mezi více nákladových středisek

 • Identifikujte a sledujte cílové hodnoty na základě historických dat

 • Odhalte netěsnosti na tělech ventilů, připojeních, regulátorech tlaku, trubkových přípojkách a vadných odlučovačích páry

 • Měřte kvalitu páry přímo v potrubí (vlhká pára, nasycená pára, přehřátá pára)

 • Vypočítejte zisky z optimalizace energie

Uspořit lze snadno:

 • Minimalizujte netěsnosti

 • Dostatečně izolujte parní potrubí

 • Vyřaďte nepoužívané části vedení z provozu

 • Snižte ztrátu kondenzátu

 • Provádějte pravidelnou údržbu kotlů (např. odstraňujte nahromaděné usazeniny)

 • Kontrolujte ukazatele energetické náročnosti (např. účinnost kotle)

Měření spotřeby paliva (průtok):

Výroba a distribuce páry:

Měření vody a kondenzátu

Záznam a vyhodnocení dat

Parovodní systém ©Endress+Hauser

Parovodní systém je poměrně komplexní systém, ale kde tedy měřit, aby to mělo smysl?