Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Náklady na energie v celém podniku pod kontrolou

Náklady na energie v celém podniku pod kontrolou

Efektivní energetický management dle ISO 50001 / ISO 50006 znamená změřit, vyhodnotit, ušetřit

Konkurenceschopnost je v dnešním globalizovaném světě stále důležitější téma a jen podniky, které dokážou vyrábět inovativně a efektivně obstojí v tvrdé světové konkurenci. Výroba není ale pouze o výrobku a jeho prodeji, v posledních letech je kladena stále větší důležitost na úspory energií, které mohou celou výrobu výrazně ovlivnit z hlediska provozních nákladů.

Mnoho podniků si bohužel stále neuvědomuje, kolik energie skutečně spotřebovávají, a to často proto, že nemají nastaven energetický management nebo nezbytné vybavení pro měření spotřeby energie jako nutné minimum. Přesto existují potenciální oblasti, kde je možné ušetřit, a to především v rozvodných sítích páry, stlačeného vzduchu, průmyslových plynů, vytápění či chlazení. Obvykle lze komplexním opatřením dosáhnout úspor ve výši 5 až 15 %.

Jak na to?

  • Máte rozvodný systém páry, topení, chlazení, průmyslových plynů nebo stlačeného vzduchu?

  • Potřebujete pomoc s nalezením vhodného měřicího místa?

  • Potřebujete poradit, jak správně měřit požadované médium?

  • Zajímá vás, kde se nejčastěji měří a proč?

  • Chcete mít přesný a funkční přístroj za optimální cenu?

Nabídka řešení

Připravujeme pro vás sérii článků, kde se pokusíme stručně popsat nejčastější způsoby měření základních veličin pro stanovení ukazatelů energetické náročnosti, jaké jsou vhodné fyzikální principy a přístroje pro konkrétní média. Jen správným měřením lze dosáhnout správných výsledků.

Benefits

  • Profesionální pomoc při návrhu měření

  • Široká nabídka fyzikálních principů pro všechna média

  • Prověřené přístroje s vynikající přesností a opakovatelností

  • Bezproblémová integrace do nadřazených systémů