The Endress+Hauser Group

Media center

Events

Your career with Endress+Hauser

Product tools

Contact Information

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop
Funkční a efektivní proces čištění v potravinářském průmyslu

Efektivní čištění a zodpovědný přístup ke zdrojům

Výběr vhodného měření je zásadní pro funkčnost a efektivitu procesu čištění v potravinářském průmyslu.

Endress+Hauser na základě dlouholetých zkušeností a procesních inovací vyvinul sadu senzorů určených pro měření a regulaci v procesu čištění a sterilace v prostředí potravinářského průmyslu.

Benefits

  • Kompletní spolehlivé řešení pro CIP stanice

Průtok

Měření průtoku je zásadním parametrem zajišťujícím optimální proudění čisticího roztoku pro dosažení dostatečného mycího efektu. Integrované měření teploty a vodivosti zajišťuje provozní kontrolu dosažení odpovídajících podmínek čištění, bez nutnosti osazení technologie dalšími senzory.

Promag H 100

Vodivost

Měření vodivosti zajišťuje udržení bezpečné koncentrace čisticího média pro dosažení dokonalého čisticího efektu a zároveň udržení šetrných podmínek vůči procesní technice.

CLD18

CLD134

CLD54D

Hladina

Limitní hladinové spínače brání přeplnění nádob a zajišťují ochranu čerpadel proti běhu na sucho.

FTL31

Teplota

Teplotní čidlo zajišťuje kontrolu a regulaci ohřevu čisticího roztoku a prohřátí celé sanitované smyčky. Teploměrná jímka s bajonetovým principem výsuvu teploměru iTHERM QuickNeck zajišťuje bezpečné vyndání senzoru i během provozu bez nutnosti vypouštět nádrž či potrubí pro výměnu teploměru, jeho kalibraci či servis. Konstrukční řešení StrongSens umožňuje senzoru odolávat i silným vibracím (>60 g). Nejrychlejší senzor světa QuickSens s dobou odezvy t90 = 1,5 sec. zajišťuje optimalizaci provozu a šetření nákladů na ohřev média.

TM411

Optický senzor

Optický senzor OUSAF11 zajišťuje dokonalé oddělení kalů a nečistot přicházejících s první fází výplachu potrubí a kalů usazujících se v nádržích. Tím je dosažena dlouhá doba životnosti čisticích prostředků a jejich optimální spotřeba. Díky tomuto senzoru lze také velice přesně oddělit fázi produktu a výplachové vody.

OUSAF11

Optický senzor

Tlak

Měření tlaku poskytuje základní informaci o hladině CIP roztoku v nádobě. V prostředí potravinářských výrob s vysokým rizikem kondenzace vyvinula společnost Endress+Hauser řadu senzorů odolávajících i náročným podmínkám při dodržení vysokých nároků na hygienu.

FMB50

Měření pH

Měření pH je základním parametrem pro kontrolu kvality vody a sběr odpadních oplachů CIP médií pro zajištění jejich neutralizace před jejich vedením na ČOV.

CPS11D

CM444

  • Schéma CIP stanice ©Endress+Hauser

    Schéma CIP stanice

  • Schéma jednonádobové CIP stanice ©Endress+Hauser

    Schéma jednonádobové CIP stanice

Contact

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Send email www.cz.endress.com