Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Jak sledujete kvalitu vody v parovodních okruzích?

Kvalita vody v parovodních okruzích

Jak sledujete kvalitu vody v parovodních okruzích?

V elektrárnách je kvalita vody klíčovým parametrem pro udržení okruhu bez kontaminací. Turbíny, kotle a potrubní systémy mohou podléhat korozi a tvorbě nánosů, pokud voda není dostatečně čistá. To vede k odstávkám a nákladným opravám.

Benefits

 • Univerzální převodník pro všechna měření (až 8 senzorů v jediném převodníku

 • Plug&Play připojení senzorů = jednoduché nastavení a údržba

 • Memosens digitální přenos dat ze senzoru

 • Modulární koncept panelů

 • Řešení na míru

Kvalita demineralizované vody používané v parovodních okruzích závisí na řadě parametrů. Obsah sodíku a křemíku indikuje stav iontoměničů v úpravně vody. Hodnota vodivosti je pak indikátorem iontů ve vodě. Pokud je příliš vysoká, může to vést k úsadám uvnitř systému. Nízká hodnota pH nebo příliš vysoká hodnota rozpuštěného kyslíku způsobuje vyšší korozivní účinky. Měřením rozpuštěného kyslíku lze také identifikovat netěsnosti v kondenzátoru, dále sledovat, zda je odplynění optimální a kontrolovat celkovou integritu okruhu napájecí vody. Přítomnost kovů, jako je železo nebo měď, indikuje korozi ve výměníku tepla.

Přesné měření těchto parametrů poskytuje komplexní informace o čistotě vody a pomáhá dělat správná rozhodnutí z hlediska celého provozu. Ihned víte, zda je potřeba přidat amoniak ke zvýšení pH nebo dávkovat hydrazin pro navázání rozpuštěného kyslíku ve vodě.

Systémy pro analýzu vody / páry (SWAS)

Vysoké tlaky a teploty v parovodních okruzích a nízké rozsahy měřených hodnot vyžadují inteligentní řešení. Obecně se používají SWAS panely, na kterých jsou instalována všechna potřebná měření pro komplexní sledování parovodních okruhů. Měření se provádí kontinuálně, vzorek je nejdříve upraven (redukce tlaku a teploty na požadované hodnoty) a přiveden k jednotlivým senzorům a analyzátorům. Tato měření jsou přehledně umístěna na panelech. Vzorek je považován za ztrátový.

Obr. 1: DSC senzor ©Endress+Hauser

Obr. 1: Schématická ukázka SWAS panelů

Vodivost – klíčový parametr

Vodivost poskytuje důležité informace o korozivních účincích a kvalitě vody v parovodních okruzích. V energetice se rozlišují různé typy vodivostí:

 • Celková (také přímá nebo specifická) vodivost
  Jedná se v podstatě o míru čistoty vody. Náhlé zvýšení hodnoty vodivosti je obvykle indikátorem netěsností (kontaminace vzduchem) nebo různých vad ve výměnících tepla apod. Odráží také množství přidávaných činidel atd.

 • Katexovaná vodivost
  V katexové koloně jsou všechny nečistoty přeměněny na kyselinu, což výrazně zvyšuje vodivost - katexovanou vodivost. To znamená, že i nepatrné množství nečistot lze okamžitě identifikovat a přijmout vhodná opatření.

 • Rozdílová vodivost
  Rozdílová vodivost bývá indikátorem alkalické koncentrace v ultračisté vodě. Používá se také pro výpočet pH, a tedy i k její regulaci. V případě, že pH klesá, mohou být přidána alkalizační činidla, jako je amoniak, aby se hodnota pH rychle vrátila zpět na optimální úroveň. Nižší pH urychluje korozivní účinky.

 • Odplyněná katexovaná vodivost
  Při najíždění turbín se do kondenzátu vtahuje vzduch a tím i oxid uhličitý, čímž se zvyšuje katexovaná vodivost. Odplyněná katexovaná vodivost pak udává, zda je tento stav způsoben nečistotami nebo méně problematickým oxidem uhličitým. Pokud lze jako příčinu vyloučit nečistoty, najíždění se tím výrazně zkrátí a výroba elektřiny může začít dříve. To šetří čas i peníze.

©Endress+Hauser

Obr. 2: Vodivost

©Endress+Hauser

Obr. 3: Komplexní nabídka pro analýzu vody v parovodních okruzích

Zvyšte efektivitu provozu – s technologií Memosens a Liquiline převodníky

Převodníky Liquiline CM44 usnadňují život díky uživatelsky příjemnému menu a dobře navržené koncepci údržby. Použité senzory můžete například nahradit senzory, které byly předem kalibrovány ve vaší laboratoři nebo dílně. Převodník automaticky rozpozná každý senzor a přečte (kalibrační) data uložená v senzoru. Výsledkem je, že je připraven znovu měřit během několika sekund a váš proces může pokračovat bez zpoždění a odstávek.

©Endress+Hauser

Obr. 4: Univerzální převodník Liquiline CM44x

Ideální převodník pro všechny měřicí body analýzy kapalin

 • Možnost měření až 8 různých parametrů

 • Jednotný hardwarový koncept a ovládání pro všechny převodníky, analyzátory a vzorkovače s Liquiline platformou

 • Integrované výpočty a metody jsou uznávány v energetickém průmyslu (VGB)

 • Ukládání procesních hodnot např. pro účely uplatnění záruk

 • Integrovaný regulátor pro pH regulaci, dezinfekci nebo dávkování srážedel

 • Výpočet zbývající kapacity katexové kolony

 • Snadná integrace do nadřazených systémů díky 0/4-20 mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485, EtherNet/IP a web serveru

Převodníky Liquiline jsou také vybaveny pamětí pro uložení procesních dat, pokud je potřeba. Data jsou chráněna proti neoprávněné manipulaci a mohou být jednoduše přenesena do PC. V případě poškození turbíny pak můžete snadno prokázat, že kvalita vody / páry byla v požadovaném rozsahu a uplatnit nároky na záruku vůči dodavateli turbíny.

Memosens: Špičková technologie pro analytické senzory

Technologie Memosens digitalizuje naměřenou hodnotu uvnitř senzoru a zajišťuje bezkontaktní přenos bez rušení do převodníku. Od uvedení na trh v roce 2004 se stala celosvětově vedoucím standardem v analýze kapalin. Od té doby široké portfolio produktů s technologií Memosens zvyšuje bezpečnost, efektivitu, transparentnost a kvalitu procesů ve všech průmyslových odvětvích.

 • 100% spolehlivý induktivní, bezkontaktní přenos

 • Snadná manipulace se senzory

 • V hlavici senzoru jsou uložena měřená data i informace o senzoru pro prediktivní údržbu

 • Rychlé připojení plug & play s předkalibrovanými senzory

 • Mezinárodní standard

©Endress+Hauser

Obr. 5: Technologie Memosens

©Endress+Hauser

Obr. 6: Realizace SWAS panelu

Obr. 1: Schématická ukázka SWAS panelů ©Endress+Hauser

Obr. 1: Schématická ukázka SWAS panelů

Obr. 2: Vodivost ©Endress+Hauser

Obr. 2: Vodivost

Obr. 3: Komplexní nabídka pro analýzu vody v parovodních okruzích ©Endress+Hauser

Obr. 3: Komplexní nabídka pro analýzu vody v parovodních okruzích

Obr. 4: Univerzální převodník Liquiline CM44x ©Endress+Hauser

Obr. 4: Univerzální převodník Liquiline CM44x

Obr. 5: Technologie Memosens ©Endress+Hauser

Obr. 5: Technologie Memosens

Obr. 6: Realizace SWAS panelu ©Endress+Hauser

Obr. 6: Realizace SWAS panelu