Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Tlak a teplota – zásadní veličiny pro přesné měření

Tlak a teplota – zásadní veličiny pro přesné měření

Abychom byli schopni stanovit hmotnostní průtok, resp. množství páry/tepla, je potřeba kompenzovat tlak i teplotu.

V předchozích článcích jsme si ukázali, že měření průtoku je sice základní měření pro určení množství páry v potrubí, ale absolutně nic nám neříká o jejích parametrech. Pro stanovení hmotnostního průtoku, resp. množství páry/tepla, je potřeba kompenzovat tlak i teplotu. Jen tak jsme schopni určit, o jakou páru se jedná a měřit tak přesně její množství.
Lze namítnout, že máme-li v potrubí sytou páru, jsou na sobě tlak a teplota přímo závislé a není proto potřeba měřit obě veličiny. Jak jsme si ale dříve vysvětlili, pára ve své syté podobě se v potrubí prakticky nevyskytuje a touto úvahou bychom se dopustili velkých chyb a zkreslení měření.

Benefits

  • Široké možnosti výběru vhodného přístroje

  • Vše od jediného výrobce

  • Schválení typu pro fakturační účely

Tlakoměry Endress+Hauser

V portfoliu Endress+Hauser lze vybírat z nepřeberných možností typů a konfigurací tlakoměrů. Jak ale vybrat ten správný? V případě měření páry je situace poměrně jednoduchá. Všechny naše tlakoměry jsou svou vysokou kvalitou vhodné pro měření páry, ale i přesto je potřeba dbát základních zásad pro správné měření.

Video s vysvětlením principu měření tlaku.

1. Vždy absolutně

V první řadě je potřeba vždy vybírat tlakoměr s absolutní celou, resp. takový, který měří absolutní tlak. Jen tak dosáhneme výsledků, které neovlivní atmosférický tlak a dostaneme přesnou představu o tlaku v potrubí.

2. Přesně tak, jak je potřeba

V naprosté většině případů postačí přesnost 0,3% a lze tedy použít oblíbený Cerabar T PMP21, pro náročnější zákazníky pak Cerabar M PMP51, který dosahuje přesnosti 0,15% a nabízí také místní displej pro rychlou kontrolu.

3. Fakturačně?

Budeme-li se bavit o stanoveném měření, tj. měření pro fakturační účely, potom přichází na řadu tlakoměr Cerabar S PMP71, který doplňuje schválení typu dle lokálních předpisů (TCM 173/06 – 4398).

Obr. 1: Tlakoměry Cerabar ©Endress+Hauser

4. Elektrický výstup/komunikace – žádná věda

Tlakoměr bude připojen do přepočítávací jednotky, proto postačí proudový výstup 4-20mA, se kterým si poradí každá přepočítávací jednotka.

5. Kondenzační smyčka? Samozřejmě!

Tlakoměry samozřejmě nejsou konstruovány tak, aby odolaly vysokým teplotám páry, proto je potřeba doplnit kondenzační smyčku a máme hotovo.

Teploměry Endress+Hauser

Při výběru teploměru jsou rozhodující následující kritéria:

1. Typ jímky

V naprosté většině případů postačí teploměr TR10 s trubkovou jímkou, která splňuje požadavky na měření páry. Pokud ale budeme uvažovat výměnu již dosluhujících teploměrů, které byly umístěné ve vrtané jímce, případně je zákazník zvyklý na vrtané jímky, lze vybrat TR88, který lze zašroubovat do libovolné jímky.

Obr. 2: Teploměr TR10, TR88 ©Endress+Hauser

2. Délka ponoru?

Délka ponoru, bavíme-li se čistě o délce uvnitř potrubí, by měla odpovídat zhruba 2/3 průřezu potrubí. V případě stanoveného měření je nutné dbát na to, aby byla délka ponoru dostatečná pro ověření (konzultujte s pracovníky Endress+Hauser).

3. Elektrický výstup/komunikace

Stejně jako tlakoměr bude i teploměr připojený do přepočítávací jednotky. Prakticky všechny přepočítávací jednotky si poradí se signálem Pt100, tedy není potřeba doplňovat teploměr o převodník. Pokud i přesto zákazník požaduje např. proudovou smyčku, lze převodník instalovat přímo do hlavice teploměru nebo na DIN lištu.

Obr. 3: Převodníky pro teploměry ©Endress+Hauser

Jak jednoduché?! Nyní máme změřené všechny provozní hodnoty páry v potrubí. Tyto parametry nám poslouží jako vstupní údaje do naší přepočítávací jednotky, která už se postará o zbytek.

Na to se ale zaměříme až v následujícím článku.

Obr. 1: Tlakoměry Cerabar ©Endress+Hauser

Obr. 1: Tlakoměry Cerabar

Obr. 2: Teploměr TR10, TR88 ©Endress+Hauser

Obr. 2: Teploměr TR10, TR88

Obr. 3: Převodníky pro teploměry ©Endress+Hauser

Obr. 3: Převodníky pro teploměry