Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Suchost páry – umíme ji změřit!

Suchost páry – umíme ji změřit!

Máte páru, co teče v potrubí?

Díky novému multiparametrovému vírovému průtokoměru Prowirl 200 už nebude kvalita páry předmětem dohadů. Prowirl 200 se řadí do nové rodiny průtokoměrů Proline 3 a kromě špičkové technologie nabízí také autodiagnostické funkce Heartbeat Technology™ a jednotný koncept ovládání napříč průtokoměry.

Benefits

 • Snadné ovládání

 • Maximální bezpečnost

 • Prověřený senzor

 • Flexibilní instalace

Snadné ovládání

Vírový průtokoměr Prowirl F 200 využívá jednotný koncept ovládání a struktury menu. To umožňuje rychlé uvedení do provozu díky průvodci nastavením základních parametrů. Přístroje jsou dodávány se 17 jazyky včetně češtiny a jejich nasazení je velmi snadné po celém světě. Optimální přehled o procesu zajišťuje přehledný displej, kde lze zobrazit až 4 měřené hodnoty, např. hmotnostní průtok, objemový průtok, teplotu, tlak nebo energii.

Více informací o řadě Proline 3

Maximální bezpečnost – Heartbeat Technology TM

Průtokoměr je od samého počátku konstruován tak, aby plnil požadavky maximální bezpečnosti. Díky Heartbeat TechnologyTM probíhá v přístroji neustálá diagnostika jeho hlavních funkcí. Bez nutnosti přerušení provozu lze přístroj nejen diagnostikovat, ale také vygenerovat report o výsledcích diagnostiky, kde je přehledně zobrazeno, zda jsou všechny základní parametry v pořádku. Prowirl F 200 je také navržen v souladu se SIL2/3.

Prověřený DSC senzor (patentovaný) – nová generace je ještě lepší

Společnost Endress+Hauser již instalovala více než 400.000 kusů vírových průtokoměrů po celém světě. Naše vírové průtokoměry využívají kapacitní senzor DSC pro snímání vírů a díky tomu se vyznačují vysokou odolností vůči vibracím, teplotním šokům a mechanickým vlivům. DSC senzor také znamená dlouhodobou stabilitu a vysokou opakovatelnost (±0.1%). Kvalitu každého vyrobeného kusu zajišťuje testování na akreditované kalibrační trati (ISO/IEC 17025). V nové generaci C došlo k výrazné optimalizaci senzoru i celého tělesa a díky tomu průtokoměr dosahuje lepší linearity i přesnosti. .

Obr. 1: DSC senzor ©Endress+Hauser

Multiparametrový Prowirl F 200 – mnoho otázek, jediná odpověď

Multiparametrový Prowirl F 200 nabízí řešení „all-in-one“; v jednom bodě dokáže změřit hmotnostní průtok, množství energie, teplotu, tlak a také kvalitu páry. Není důležité, jak procesní parametry kolísají, Prowirl F 200 vždy zajistí přesné měření a výpočty v širokém spektru aplikací:

 • Mokrá pára, pára na mezi sytosti, přehřátá pára

 • Stlačený vzduch, dusík, kyslík, argon, zemní plyn

 • Voda, teplonosné oleje, hydrokarbonáty

V moha aplikacích výrazně kolísá tlak a teplota média a pokud nejsou tyto vlivy kompenzovány, dochází k velkým chybám měření, ztrátám energie a peněz. Multiparametrový Prowirl F 200 zajišťuje maximální přesnost měření a jednoduchou instalaci. Instalace jednotlivých komponent pro komplexní měření (průtokoměr, tlakoměr, teploměr, přepočítávací jednotka) jsou již minulostí.

Obr. 2 – Vírový průtokoměr Prowirl F 200 ©Endress+Hauser

Flexibilní instalace

Díky modulární koncepci je možné přístroj instalovat do libovolné pozice. V případě páry je vždy výhodná instalace hlavicí dolů tak, aby nedocházelo k přehřívání elektroniky. U ostatních aplikací může být potrubí vedeno v různých směrech a je tedy potřeba reagovat na konkrétní možnosti.

Obr. 3 – Flexibilita montáže ©Endress+Hauser

V případě jakékoliv poruchy na senzorech není nutné měnit celý přístroj. Ať už se jedná o DSC senzor s integrovaným teploměrem nebo tlakový snímač, jednotlivé části lze snadno vyjmout a vyměnit.

Prowirl F 200 plně vyhovuje standardizovanému připojení tlakoměru (ISO 2186), kdy je doporučeno využívat průměr trubky kondenzační smyčky min. 6mm, optimálně 10mm.

Mokrá pára? Už ne!

Nedostatečná izolace, vadné ventily nebo změny teploty a tlaku vedou ke kondenzaci páry v potrubí. Tím dochází ke snížení suchosti a vzniku mokré páry, která je pro chod celého procesu nejen neefektivní, ale dokonce nebezpečná.

Mokrá pára znamená:

 • Nižší efektivitu přenosu energie, protože v mokré páře je obsaženo méně energie

 • Za určitých podmínek dochází k vytváření vodního kladiva, které může vést až k mechanickému poškození a vysokým ztrátám

Ale jak včas rozpoznat, že je uvnitř potrubí pára s mokrou složkou?

Společnost Endress+Hauser ve spolupráci se švýcarskou univerzitou University of Applied Sciences and Arts, Windisch, našla na tuto otázku odpověď. S pomocí nové simulační tratě jsme dokázali zaznamenat vlivy suchosti páry na signál generovaný vírovým průtokoměrem Prowirl F 200. Výsledkem mnohaletého výzkumu je nabídka inovativních funkcí pro kontrolu kvality páry v potrubí.

 • Neustálým měřením suchosti v rozsahu 80 až 100% lze jednoznačně rozlišit typ páry, která přes průtokoměr proudí (mokrá, na mezi sytosti nebo přehřátá)

 • Alarmový signál zaručí okamžitou informaci o změně kvality

 • Přesné měření množství páry a množství kondenzátu

Obr. 4: Měření mokré páry – pohled do potrubí ©Endress+Hauser
Obr. 1: DSC senzor ©Endress+Hauser

Obr. 1: Testovací zařízení ALICE, Windisch, Švýcarsko

Obr. 2 – Vírový průtokoměr Prowirl F 200 ©Endress+Hauser

Obr. 2: Molliérův T/h diagram

Obr. 3 – Flexibilita montáže ©Endress+Hauser

Obr. 3: Představíme-li si konvičku s vodou na kávu jako parní kotel.

Obr. 4: Měření mokré páry – pohled do potrubí ©Endress+Hauser

Suchost 97% = pouze 1940,3 kJ/kg tepla = -3% energie
Suchost 93% = pouze 1860,3 kJ/kg tepla = -7% energie
Suchost 90% = pouze 1800,3 kJ/kg tepla = -10% energie