Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Technologie Heartbeat

Sledujte tep vašeho měření

Přejete si zvýšit využitelnost technologie a snížit náklady? Technologie Heartbeat zaručuje průběžnou diagnostiku a ověření bez přerušení procesu. Zaručuje cenově výhodný a bezpečný provoz technologického celku během celé doby životnosti. K dispozici je široký výběr zařízení Endress+Hauser s technologií Heartbeat, která kombinuje funkce diagnostiky, ověření a sledování pro optimalizaci procesu.

Technologie Heartbeat pro zařízení na měření průtoku, hladiny a teploty a analytická zařízení

Technologie Heartbeat – diagnostika, ověření, monitoring ©Endress+Hauser

Výhody

  • Diagnostika Heartbeat

    Standardizované diagnostické zprávy s jasně formulovanými pokyny usnadňují zajišťování efektivní údržby na základě stavů zařízení. Průběžná autodiagnostika přístroje umožňuje bezpečný provoz s delšími cykly ověřování stavu.

  • Heartbeat ověření

    Postupem ověření podle průvodce a bez přerušení procesu lze získat zdokumentované výsledky ověření. Automaticky generovaný protokol o ověření splňuje požadavky předpisů, zákonů a norem na příslušné průkazné doklady.

  • Heartbeat sledování

    Rozpoznávání trendů pro účely preventivní údržby lze dosáhnout snadno na základě poskytovaných dat o přístrojích a procesních dat. Prostřednictvím kombinace parametrů zařízení a procesu zajistíte analýzu zamýšlené optimalizace procesu.

Přístroje s technologií Heartbeat prodlužují cykly ověřovacích zkoušek a poskytují standardizované diagnostické zprávy k zajištění hospodárné údržby. K ověření dochází přímo v místě měření bez přerušení procesu, čímž se snižují nároky na provedení ověření. Data vyplývající z monitoringu usnadňují provádění preventivní údržby za účelem další optimalizace procesu. Technologie Heartbeat poskytuje snadnější a lepší kontrolu vašich míst měření.