Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Teploměrné jímky a ochranné trubky pro teplotní senzory

Teploměrné jímky a ochranné trubky

Teploměrné jímky a ochranné trubky pro teplotní senzory v různých průmyslových aplikacích

Teploměrná jímka představuje část teploměru přicházející do styku s procesním médiem. Teploměrné jímky se dělí na ochranné trubky konstruované ze svařovaných trubek a teploměrné jímky vyráběné z plných tyčových materiálů vyvrtáním příslušného otvoru.
Teploměry v mnoha případech nelze umístit přímo do média, ale potřebují určitou ochranu před nepříznivými procesními podmínkami. Teploměrná/ochranná jímka navíc poskytuje možnost výměny měřicí vložky bez přerušení procesu.

Popis sortimentu

Naše obrovské portfolio teploměrných jímek a ochranných trubek zahrnuje:

  • závitová, navařovaná, lisovaná a přírubová procesní připojení pro hygienické a veškeré ostatní aplikace

  • Konstruované ochranné jímky

  • Ochranné jímky z jednolitého tyčového materiálu

Ochranná trubka průmyslové teploměrné jímky TT511 ©Endress+Hauser

V procesní automatizaci se jako standardní osvědčily dva principy měření teploty

RTD – odporové teplotní senzory: princip měření

Odporové teplotní senzory mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princip měření

Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).

Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od 0 °C do +1 800 °C. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.

Výhody

  • Prodlužuje životní cyklus měřicí vložky díky poskytované ochraně před vlivy procesu

  • Možnost výměny měřicí vložky za běžných procesních podmínek

  • Mechanická odolnost vůči tlaku a průtoku