Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Lidská práva a ochrana životního prostředí

Společnost Endress+Hauser se zavázala k dodržování lidských práv a ochrany životního prostředí a nyní zavádí systém oznamování potenciálních porušení.

Společnost Endress+Hauser je přesvědčena, že integrita a etické chování jsou základními pilíři trvale úspěšné společnosti. Jsme proto odhodláni respektovat a chránit lidská práva, jak je stanoveno v mezinárodně uznávaných zásadách lidských práv a v hlavních zásadách OSN pro podnikání a lidská práva. To je vyjádřeno v i našem prohlášení o dodržování a lidských práv a ochraně životního prostředí.

Informační systém pro dodržování lidských práv a ochrany životního prostředí

Abychom splnili naše závazky, zavedli jsme informační systém pro dodržování lidských práv a ochrany životního prostředí. Zaměstnanci, obchodní partneři, dodavatelé, a třetí strany mohou důvěrně nahlásit potenciální porušování lidských práv a problémy s ochranou životního prostředí díky online formuláři. Oznamovatelé mají možnost podat svá oznámení anonymně.

Nezávislý tým, který zpracovává tyto stížnosti důkladně ověřuje všechna hlášení a iniciuje příslušná opatření. Všem oznamovatelům, kteří přispívají k vyšetření potencionálních porušení garantujeme, že dbáme na ochranu osobních údajů a s informacemi se nakládá v rámci důvěrného a spravedlivého procesu.

Naše procesní pravidla popisují zásady pro nakládání s hlášeními, která se týkají naší obchodní oblasti nebo oblasti přímých či nepřímých dodavatelů.

Kontakt