Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Mikrovlnná bariéra

Měření hladin pomocí mikrovlnné bariéry

Bezkontaktní detekce limitní hladiny v sypkých materiálech pomocí bezkontaktních radarů

V mnoha případech tam, kde je použití kontaktních metod omezené, představují mikrovlnné bariéry vhodné řešení. Zařízení Soliwave zamezují zaseknutí mechanických součástí, indikují limitní hladiny, řeší úlohy polohování a počítání, zajišťují bezkontaktní měření, a proto nepodléhají opotřebení. Typickými produkty, které lze měřit, jsou dřevěné štěpky, nasekaný papír nebo karton, vápno, štěrk, písek, nebo dokonce naplněné sáčky a balíky či kompletní obalové boxy.

Měření hladin pomocí mikrovlnné bariéry

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

Jít na Applicator

Mikrovlnná bariéra využívá bezkontaktní metodu pro detekci limitní hladiny. Lze jej instalovat v kontejnerech, potrubích, šachtách nebo spádových kanálech. Měření je možné provádět z vnější strany skrz nekovový materiál kontejneru. Senzor Soliwave je vhodný jako limitní hladinový spínač pro sledování a počítání všech druhů sypkých a kusových materiálů. Probíhá vzájemná interakce mezi vysílačem a přijímačem.

Měření pomocí mikrovlnné bariéry: princip měření

Mikrovlnné bariéry se používají k detekci veškerých druhů sypkých materiálů prostřednictvím mikrovln (princip vysílače/přijímače). Detekce pohybu sypkých materiálů (přítomný/nepřítomný) je založena na Dopplerově jevu u mikrovln.

Výhody

  • Neinvazivní metoda – mikrovlny procházejí stěnou kontejneru zvenku

  • Měření téměř není ovlivňováno podmínkami procesu

  • Mechanicky robustní, bezúdržbové řešení

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com