Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Mikrovlnná bariéra

Měření hladin pomocí mikrovlnné bariéry

Bezkontaktní detekce limitní hladiny v sypkých materiálech pomocí bezkontaktních radarů

V mnoha případech tam, kde je použití kontaktních metod omezené, představují mikrovlnné bariéry vhodné řešení. Zařízení Soliwave zamezují zaseknutí mechanických součástí, indikují limitní hladiny, řeší úlohy polohování a počítání, zajišťují bezkontaktní měření, a proto nepodléhají opotřebení. Typickými produkty, které lze měřit, jsou dřevěné štěpky, nasekaný papír nebo karton, vápno, štěrk, písek, nebo dokonce naplněné sáčky a balíky či kompletní obalové boxy.

Mikrovlnná bariéra využívá bezkontaktní metodu pro detekci limitní hladiny. Lze jej instalovat v kontejnerech, potrubích, šachtách nebo spádových kanálech. Měření je možné provádět z vnější strany skrz nekovový materiál kontejneru. Senzor Soliwave je vhodný jako limitní hladinový spínač pro sledování a počítání všech druhů sypkých a kusových materiálů. Probíhá vzájemná interakce mezi vysílačem a přijímačem.

Měření pomocí mikrovlnné bariéry: princip měření

Mikrovlnné bariéry se používají k detekci veškerých druhů sypkých materiálů prostřednictvím mikrovln (princip vysílače/přijímače). Detekce pohybu sypkých materiálů (přítomný/nepřítomný) je založena na Dopplerově jevu u mikrovln.

Výhody

  • Neinvazivní metoda – mikrovlny procházejí stěnou kontejneru zvenku

  • Měření téměř není ovlivňováno podmínkami procesu

  • Mechanicky robustní, bezúdržbové řešení