Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Vysokoteplotní teploměry pro všechna odvětví

Vysokoteplotní teploměry

Vysokoteplotní teploměry pro aplikace v mnoha odvětvích

Při úpravě oceli, tavení skla, v aplikacích s měřením spalin nebo při výrobě cihel a keramiky se mohou vyskytovat teploty dosahující až 1 700 °C. Vysokoteplotní aplikace vyžadují speciální teploměry s keramickými ochrannými jímkami a termočlánky vyrobenými ze speciálních kovů, jako například z platiny a rhodia. Ochranná jímka chrání senzor proti mechanickým a chemickým poškozením a teplotním rázům vyplývajícím z procesu, a tak prodlužuje jeho životnost.

5 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Vysokoteplotní teploměry

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.

Popis sortimentu

Naše portfolio vysokoteplotních teploměrů zahrnuje:

  • teploměry s převodníkem, nebo bez něj
  • závitové, svírací a přírubové procesní připojení
  • kovové ochranné jímky nebo široký výběr keramických ochranných jímek
  • volitelně jsou k dispozici termočlánkové (TC) senzory typu J, K nebo B, S, R

V procesní automatizaci se jako standardní osvědčily dva principy měření teploty:

RTD – odporové teplotní senzory: princip měření

Odporové teplotní senzory mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princip měření

Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).


Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od 0 °C do +1 800 °C. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.

Výhody

  • Díky použití inovovaných materiálů pro zhotovení teploměrných jímek, které mají zvýšenou odolnost proti opotřebení a proti chemickým vlivům, se dosáhne dlouhé životnosti
  • Úspora nákladů na údržbu měřicího místa, zlepšování kvality výrobků a zvýšení bezpečnosti zařízení
  • Dlouhodobé stabilní měření díky ochraně senzoru neporézními materiály
  • Široký výběr produktů díky modulární koncepci
  • Optimalizované náklady na životní cyklus díky vyměnitelným náhradním dílům