Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
ORP senzory a převodníky pro všechna odvětví

ORP senzory a převodníky

Produkty pro efektivní měření ORP ve všech průmyslových odvětvích

Spolehlivé ORP senzory a převodníky poskytují informace o trendech ohledně dezinfekčních schopností v pitné vodě nebo plaveckých bazénech, pro řízení provzdušňování v ČOV a pro detoxikaci lázní pro galvanické pokovování nebo pro čištění kouřových plynů. Nabízíme obsáhlé portfolio produktů pro standardní nebo hygienické aplikace a pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Stiskněte následující tlačítko a zjistěte více o ORP senzorech, převodnících, armaturách a řešeních pro kalibraci.

ORP senzory a převodníky

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

Jít na Applicator

Jak vybírat ORP elektrody

Naše ORP senzory a převodníky se používají v mnoha odvětvích. Mezi ně patří: chemický, energetický, farmaceutický, papírenský průmysl, vodohospodářství a úprava odpadních vod. Výběr senzorů závisí na dané aplikaci. Sondy ORP se zlatými elektrodami jsou vhodné pro oxidační procesy, např. oxidace kyanidů nebo měření ozónu. Platinové elektrody se používají v redukčních procesech, jako například redukce chromanů nebo dávkování chloru. Diafragmu ORP elektrody a referenční systém vyberte podle svých potřeb.

  • ORP senzory a převodníky pro všechna odvětví ©Endress+Hauser

Měření ORP

Oxidačně-redukční potenciál představuje měrnou jednotku aktivity elektronů ve vodných médiích. Elektroda z ušlechtilého kovu (stříbro, zlato nebo platina) slouží jako měřicí prvek, ke kterému se váží aktivní elektrony. Potenciál měřený na této elektrodě je závislý na počtu aktivních elektronů v médiu. ORP sondy obsahují integrovaný referenční systém stříbro / chlorid stříbrný (Ag/AgCl), který slouží jako referenční elektroda s konstantním potenciálem.

Hodnota ORP se vypočítá z rozdílu potenciálů mezi referenčním a měřicím systémem podle Nernstovy rovnice. Uvádí se v mV.

Jelikož oxidačně-redukční potenciál je tvořen všemi redox páry, je hodnota ORP sumární parametr, který neposkytuje informace o obsahu nebo koncentraci jednotlivých látek v médiu. Redox hodnota závisí na teplotě, kterou je třeba vždy uvádět, aby bylo možné jednotlivá měření porovnávat.

Výhody

  • Naše převodníky a ORP senzory splňují požadavky od základních funkcí až po multiparametrová měření. Naše portfolio zahrnuje kombinované pH/ORP senzory, které poskytují hodnoty pH a ORP pro detailní přehled o procesu a možnost měření hodnoty rH.

  • Nabízíme vysoce kvalitní ORP pufry, ORP roztoky a ORP standardy pro kalibraci ORP a justaci hodnot ORP.

  • Různé typy elektrod spolu s širokým výběrem referenčních systémů s diafragmami jako PTFE odpuzujících nečistoty přes rychlé keramické až po otevřené diafragmy odolné proti zanášení.

  • Nabízíme armatury na měření ORP pro všechny obory použití: armatury pro pevnou instalaci, ponorné armatury, průtočné armatury a retrakční armatury.

  • Automatizované systémy pro kalibraci, justaci a čištění zaručují optimální výkonnost ORP senzorů a převodníků v chemických procesech.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com