Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
měření povrchové teploty

Povrchové teploměry

Povrchové teploměry pro různé aplikace

Měření povrchové teploty může být požadováno v průmyslových procesech, kde je třeba sledovat horké povrchy reaktorů nebo potrubí, ale montáž do jejich vnitřku není možná. Teploty provozních toků je třeba kontrolovat a regulovat, někdy i bez přímého kontaktu mezi provozním médiem a samotným teplotním senzorem, aby nedocházelo k narušování toku.

1 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Povrchové teploměry

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

Popis sortimentu

Teploměry SkinPoint jsou podle dané aplikace instalovány tak, aby detekční bod (umístěný na špičce přístroje) byl v trvalém kontaktu s povrchem prostřednictvím svaření, šroubování nebo svorkování a v případě potřeby je chráněn speciálními štíty.

V procesní automatizaci se jako standardní osvědčily dva principy měření teploty:

RTD – odporové teplotní senzory: princip měření

Odporové teplotní senzory mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaným senzorovým prvkem je Pt100. Odporové teplotní senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princip měření

Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).


Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od 0 °C do +1 800 °C. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.

Výhody

  • Vhodný pro vysoké procesní tlaky (žádný přímý kontakt s procesem)
  • Oblast použití v těžkých průmyslových procesech