Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Správci energií a správci aplikací pro sledování procesních hodnot

Správci energií a správci aplikací

Správci energií a správci aplikací pro sledování procesních hodnot

Vytápění a chlazení jsou procesy náročné na spotřebu energie. Jelikož náklady soustavně rostou a – v závislosti na daném odvětví – náklady na energii tvoří až 40 % celkových nákladů na průmyslovou výrobu, je optimalizace spotřeby energií velmi aktuální téma. Základem pro optimalizaci je zaznamenávání průtoků energie. A právě na tomto poli se využívají správci energií a aplikací. Ty využívají průtok, teplotu nebo tlak pro výpočet obsahu energie v kapalinách a páře.

Popis sortimentu

Naše portfolio správců energií zajišťuje:

  • Správce energií: přepočítávací jednotka energie pro průmyslový výpočet energie páry a vody

  • Správce průtoku a energie: univerzální přepočítávací jednotka průtoku a energie pro plyny, kapaliny a páry

  • EngyCal: měřič BTU a kalkulátor páry pro výpočty a správu energie

Náš správce aplikací zajišťuje:

  • Správce aplikací: Memograph M s energetickým balíčkem vypočítává hmotnostní a energetický průtok v aplikacích s vodou a párou jakožto médiem

Správce energií RMS621 – počitadlo páry a tepla pro průmyslové výpočty spotřeby páry a vody ©Endress+Hauser

Princip měření

Zabezpečené systémy záznamu dat měří připojené vstupní signály a odvozují informace požadované pro jednotlivé aplikace. Tyto informace se potom zobrazují na obrazovce přístroje a rovněž ukládají interně nebo na vyměnitelném paměťovém médiu. Tyto procesní informace lze dlouhodobě ukládat předáváním do nadřízených systémů (např. PC), a jsou proto dostupné po stisknutí tlačítka.

Společným rysem všech těchto přístrojů je, že fungují virtuálně bez opotřebení (žádné pero a papír), a proto šetří čas a peníze.

Na základě používání různých druhů rozhraní je lze integrovat do nejmodernějších topologií pro záznam měřených dat a procesní automatizaci. Grafický displej správcům energií a aplikací umožňuje, aby byly využívány pro sekvence vstupních procesů a vykazovaly tak rychlou reakci na změny přímo v místě instalace.

Matematické a logické kombinace umožňují vykonávat složité výpočty a rovněž automatickou analýzu měřeného signálu.

Výhody

  • Pro aplikace správy energií ve všech průmyslových odvětvích

  • Vysoký stupeň bezpečnosti dat

  • Výpočet energie hmoty, množství tepla, čistého množství, tepelného diferenciálu a množství tepla v aplikacích s plynem, kapalinou, párou a vodou jakožto médiem

  • Souběžný výpočet až šesti aplikací v jednom zařízení

  • Funkce záznamníku pro chybová hlášení a změny parametrů s datem a časem