EngyCal RS33
Přepočítávač páry

Přepočítávač páry RS33 ©Endress+Hauser

Přepočítávač páry pro záznam hmotnostního průtoku a množství tepla nasycené nebo přehřáté páry

Přepočítávač páry EngyCal RS33 se používá k záznamu hmotnostního průtoku a množství tepla nasycené a přehřáté páry. Výpočet vychází z naměřených procesních proměnných: objemový průtok, teplota a/nebo tlak.
EngyCal RS33 využívá k výpočtu hmotnostního průtoku a množství tepla páry standard IAPWS-IF97. Hustota a entalpie páry jsou počítány ze vstupních proměnných tlak a teplota.

 • Výhody

  • Měření kompenzace rozdílového tlaku při průtoku

  • Výpočet podle mezinárodních tabulek pro vodní páru. ČMI certifikát schválení typu

  • Elektronické spárování teplotního senzoru (spárování snímače a převodníku) s aritmetickou jednotkou umožňuje vysoce přesné...

 • Oblast použití

  Záznam a účtování množství energie v parních aplikacích (množství tepla páry, rozdíl tepla páry). Mezi typické aplikace patří:

  • Potravinářský průmysl

  • Chemický průmysl

  • Farmaceutický průmysl

  • Elektrárny

  • Stavební systémy a projektování zařízení

Details

 • Měřicí princip

  Energy manager

 • Funkce

  Monitoring and billing of energy in saturated and superheated steam applications (steam heat flow, heat difference; typical applications can be found in food & beverage industry, chemical industry, pharmaceutical industry, power plants, building automation and skid builders

 • Certifikace

  CE, UL listed, CSA GP

 • Vstup

  1x Puls/Analog for flow,

  2x RTD/Analog for temperature and pressure,
  Loop power supply 24V DC (+/-16%)

 • Výstup

  1x 4...20mA,

  2x digital (Open Collector)

 • Reléový výstup

  2x

 • Pomocné napájení

  Low voltage power supply: 100 bis 230 V AC (-15% / +10%); Small voltage power supply: 24 V DC (-50% / +75%), 24 V AC (±50%)

 • Rozměry (š × v × h)

  144 x 144 x 103.1 mm

  (5.67" x 5.67" x 4.06")

 • Software

  Calculated Values:

  Energy, volume, density, enthalpy, DP-Flow;
  Counters: volume, mass, energy, counter in case of failure

  Optional: tariff 1, tariff 2 or seperated heating energy, cooling energy, bilance energy

 • Provoz

  3 button on site or via FieldCare; read out of historical / logged data via Field Data Manager Software (SQL database and visualization interface), selectable language

 • Displej

  160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit, colour change in case of alarm event, active display area 70 x 34 mm

 • Další

  electronic temperature sensor matching via CvD coefficients, logbook measured values, custody transfer logbook, event logbook, limit monitoring

 • Výpočty

  IAPWS-IF97

 • Měřicí princip

  Energy manager

 • Princip měření

  Správce energie

 • Funkce

  Monitorování a účtování energie v prostředí využívajícím nasycené a přehřáté páry (průtok topné páry, teplotní rozdíl).
  Typické aplikace jsou z oblasti potravinářského a nápojového průmyslu, chemického průmyslu, farmaceutického průmyslu, elektráren, automatizace budov a výroby palet.

 • Výpočty

  IAPWS-IF97

 • Počet aplikací

  1

 • Paměť dat

  ano

 • Normy pro výpočty

  IAPWS-97

 • Komunikace

  web server

  USB

  Ethernet

  Modbus RTU/TCP Slave

  M-Bus

 • Napájení

  Nedefinováno

 • Smyčkové napájení

  Nízkonapěťový zdroj:
  100 až 230 V AC (−15 V / +10 V)
  Nízkovoltový zdroj napájení:
  24 V DC (−50 V / +75 V)
  24 V AC (50 V)

 • Krytí

  IP 65

 • Vstup

  1× pulzní/analogový pro průtok
  2× RTD/analogový pro teplotu a tlak
  Smyčkové napájení 24 V DC (±16 V)

 • Výstup

  1× 4–20 mA
  2× digitální (otevřený kolektor)

 • Rozměry (š × v × h)

  144 × 144 × 103,1 mm (5.67" × 5.67" × 4.06")

 • Ovládání

  Třemi tlačítky na místě nebo prostřednictvím FieldCare
  odečet historických/uložených dat přes software Field Data Manager Software (SQL databáze a zobrazovací rozhraní)
  volitelný jazyk

 • Displej

  Bodový displej s rozlišením 160 × 80, bíle podsvícený
  Změna barvy v případě výstrahy
  Aktivní plocha displeje 70 × 34 mm

 • Funkce softwaru

  Vypočtené hodnoty:
  energie, objem, hustota, entalpie, průtok pomocí diferenčního tlaku
  Počítadla:
  objem, hustota, energie, počítadlo pro případ selhání
  Volitelné:
  tarif 1, tarif 2 nebo zvláštní energie pro vytápění, energie chlazení, energetická bilance

 • Certifikáty

  CE
  CSA GPMID 004
  OIML R75

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification