Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Projekty v oboru procesní automatizace řízené na základě celosvětově harmonizovaných procesů

Projekty v oboru procesní automatizace

Hladký projektový management na základě celosvětově harmonizovaných a standardizovaných procesů

Naším hlavním cílem je váš úspěch jakožto projektanta nebo partnera pro návrh, dodávku a výstavbu technologických celků (EPC). Profesionální komunikace a spolupráce vedou k vytvoření důvěry, která je klíčem k úspěšným projektům v oboru procesní automatizace. To platí zvláště v případě rozsáhlých projektů nebo při najímání externích dodavatelů pro neklíčové funkce. A to bez ohledu na to, zda se jedná o projekt spočívající v budování nového provozu (greenfield) nebo v modernizaci stávajícího provozu (brownfield).

Implementace řešení do stávajícího provozu obvykle probíhá pod časovým tlakem a během přísně omezených časových období při zastavené výrobě. Tato skutečnost vyžaduje řádnou koordinaci a dostatek zdrojů.

Projektový management

©Endress+Hauser

Volba správných projektů a zapojení správných pracovníků do projektového týmu je předpokladem k úspěšnému zahájení a dokončení projektu. Důležité je hned v počáteční fázi projektu komunikovat a podnítit plné nasazení všech zúčastněných. Jasná pravidla pro zahájení projektu zaručí, že se jím bude každý zabývat správně s ohledem na jeho komplexnost.

Náš proces projektového managementu vychází z rámce PMI® (Project Management Institute) (průvodce PMBOK®), přičemž naši projektoví manažeři s certifikací PMP® vám slouží jako hlavní kontaktní osoby.

Využijte výhod celosvětově harmonizovaného procesu

 • Variabilní pracovní proces podle komplexnosti projektu – standardizované a osvědčené struktury dílčích úkonů a řízení jednotlivých procesů

 • Nižší náklady na realizaci projektu díky poskytnutým nástrojům pro zvýšení produktivity a vloženým prostředkům v průběhu projekčnětechnických prací

 • Profesionální komunikace a spolupráce mezi všemi osobami zúčastněnými na projektu

 • Postupy Quality Gate (výstupní brány kvality) a řízení provozních rizik zaručují bezpečnost a snížení rizik během celého projektového procesu

Standardizace procesu

Na základě našeho standardizovaného projektového procesu vám zaručíme dodržování smluvených, společných postupů plánování, provádění, ověřování a jednání (PDCA) k dosažení předdefinovaných cílů a účelů projektu. Přirozeným důsledkem je rychlejší a řádné řízení, podpora a správa vašich projektů.

Grafika znázorňující podnikový proces projektů u společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Projektový proces – vaše projekty řešíme na základě celosvětově harmonizovaných procesů, čímž napomáháme k vašemu úspěchu.

Celosvětová přítomnost společnosti Endress+Hauser zajistí podporu projektů ve vaší zemi. ©Endress+Hauser

Naše celosvětová přítomnost zaručí, že váš projekt bude řízen podle harmonogramu a v rámci rozpočtu.

Profesionální komunikace a spolupráce mezi všemi osobami zúčastněnými na projektu ©Endress+Hauser

Organizační přizpůsobivost podle úrovně komplexnosti projektu díky flexibilním projektovým týmům s jasně stanovenými odpovědnostmi a expertní podporou.

Řízení rizik je průběžný proces k odhalování potenciálních problematických bodů ©Endress+Hauser

Strategie odezvy na rizika – Celý projektový tým je zapojen do řízení rizik, které se během projektu vykonává na základě metodologického procesu.

Projektový management pro nás znamená, že naši projektoví manažeři s certifikací PMP® jsou součástí projektového týmu ©Endress+Hauser

Naši důsledně proškolení projektoví manažeři s certifikací PMP® vám slouží jako hlavní kontaktní osoby.

Naplánuj – proveď – ověř – jednej (PDCA) ©Endress+Hauser

1. Naplánuj (projektové plánování) 2. Proveď (vykonání prací na projektu podle plánu) 3. Ověř (odhalení odchylek mezi plánem a skutečným stavem) 4. Jednej (vykonávání práce se zaváděním vhodných nápravných opatření)

Stahování

  Práce s projekty zákazníků

  Brožura o tom, jak zvládneme vaše projekty.

  Optimalizujte výdaje a minimalizujte rizika projektu

  Optimalizujte výdaje a minimalizujte riziko projektu tím, že spolupracujete s námi jako s hlavním prodejcem nástrojů (MIV) pro vaše projekty automatizace procesů.