Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Termické hmotnostní průtokoměry: měření stlačeného vzduchu

Termické hmotnostní průtokoměry

Termické průtokoměry: pro přímé měření hmotnosti průmyslových plynů, stlačeného vzduchu a kapalin na vodné bázi

Kdykoli je v aplikacích měření plynů důležitý vysoký rozsah nebo nízké tlakové ztráty o řízení procesů, nabízejí termické hmotnostní průtokoměry reálnou alternativu k tradičním měřicím technikám – ať se jedná o kontrolu procesů, sledování spotřeby a dodávek, detekci netěsností, nebo monitorování rozvodných sítí. Při použití zásuvných verzí je rovněž možné měřit průtok plynů v potrubí s velkou světlostí nebo obdélníkovým průřezem.

9 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Termické hmotnostní průtokoměry

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

Princip termického měření je v průmyslových provozech široce používán v mnoha aplikacích, např. pro měření průtoku plynů:

 • stlačený vzduch (spotřeba, rozvod)
 • oxid uhličitý (pro výrobu nápojů a chlazení)
 • argon (při výrobě oceli)
 • dusík a kyslík (výroba)
 • zemní plyn (pro hořáky a řízení přívodu ke kotlům)
 • měření vzduchu a bioplynu (např. v ČOV)

Princip termického měření průtoku

Tento princip měření je založen na skutečnosti, že při průtoku tekutiny kolem ohřátého tělesa je z něj odváděno teplo.

Termický průtokoměr obsahuje k tomuto účelu dva teplotní senzory PT100. Jeden senzor měří aktuální teplotu kapaliny jako referenci. Druhý senzor je ohřívaný a má konstantní rozdíl teploty vůči prvnímu senzoru při „nulovém průtoku“.


Jakmile kapalina začne proudit měřicí trubicí, ohřívaný teplotní senzor se ochlazuje v důsledku proudění kapaliny kolem něj – čím vyšší je rychlost proudění, tím silnější je ochlazovací efekt. Elektrický proud potřebný k udržování daného rozdílu teploty je tak veličinou přímo vyjadřující hmotnostní průtok.

Výhody

 • Měření několika veličin najednou – přímé měření a zobrazení hmotnostního průtoku a teploty kapaliny
 • Bez potřeby kompenzace tlaku nebo teploty
 • Vysoký rozsah měření (100 : 1)
 • Vynikající citlivost v nízkých hodnotách
 • Rychlé reakce na kolísání průtoku

Stahování