Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Termické hmotnostní průtokoměry: měření stlačeného vzduchu

Termické hmotnostní průtokoměry

Termické průtokoměry: pro přímé měření hmotnosti průmyslových plynů, stlačeného vzduchu a kapalin na vodné bázi

Kdykoli je v aplikacích měření plynů důležitý vysoký rozsah nebo nízké tlakové ztráty o řízení procesů, nabízejí termické hmotnostní průtokoměry reálnou alternativu k tradičním měřicím technikám – ať se jedná o kontrolu procesů, sledování spotřeby a dodávek, detekci netěsností, nebo monitorování rozvodných sítí. Při použití zásuvných verzí je rovněž možné měřit průtok plynů v potrubí s velkou světlostí nebo obdélníkovým průřezem.

Princip termického měření je v průmyslových provozech široce používán v mnoha aplikacích, např. pro měření průtoku plynů:

 • stlačený vzduch (spotřeba, rozvod)

 • oxid uhličitý (pro výrobu nápojů a chlazení)

 • argon (při výrobě oceli)

 • dusík a kyslík (výroba)

 • zemní plyn (pro hořáky a řízení přívodu ke kotlům)

 • měření vzduchu a bioplynu (např. v ČOV)

Princip termického měření průtoku

Princip termického měření průtoku

Tento princip měření je založen na skutečnosti, že při průtoku tekutiny kolem ohřátého tělesa je z něj odváděno teplo.

Termický průtokoměr obsahuje k tomuto účelu dva teplotní senzory PT100. Jeden senzor měří aktuální teplotu kapaliny jako referenci. Druhý senzor je ohřívaný a má konstantní rozdíl teploty vůči prvnímu senzoru při „nulovém průtoku“.

Jakmile kapalina začne proudit měřicí trubicí, ohřívaný teplotní senzor se ochlazuje v důsledku proudění kapaliny kolem něj – čím vyšší je rychlost proudění, tím silnější je ochlazovací efekt. Elektrický proud potřebný k udržování daného rozdílu teploty je tak veličinou přímo vyjadřující hmotnostní průtok.

Výhody

 • Měření několika veličin najednou – přímé měření a zobrazení hmotnostního průtoku a teploty kapaliny

 • Bez potřeby kompenzace tlaku nebo teploty

 • Vysoký rozsah měření (100 : 1)

 • Vynikající citlivost v nízkých hodnotách

 • Rychlé reakce na kolísání průtoku

Stahování

  Technologie měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru

  Produkty a služby našich technologií měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru v kostce

  Proline v průmyslu (eBook)

  Inovativní produkty pro vaši firmu