Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Automatické vzorkovače na ČOV, v kanalizaci, v řekách, v povrchových a přívalových vodách

Automatické vzorkovače

Přístroje pro mobilní a stacionární vzorkování odpadních, přívalových a povrchových vod

Existují dobré důvody pro odběr vzorků. Často se jedná o zákonný požadavek, ale vzorkovače pomáhají chránit povrchové vody, sledovat procesy čištění odpadních vod nebo identifikovat zdroje znečištění kanalizace. Naše automatické vzorkovače představují chytrý a osvědčený způsob odběrů vzorků. Tyto plně automatizované systémy pracují na průmyslových a městských čistírnách odpadních vod a používají je vodohospodářské orgány a zákazníci z průmyslu, pokud je požadován spolehlivý odběr jako klíčová součást technologie.

Automatické vzorkovače

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

Jít na Applicator

Naše automatické vzorkovače jsou vhodné pro řadu aplikací, jako například:

 • Odběr vzorků vody

 • Odběr vzorků přívalových vod

 • Odběr vzorků povrchové vody

 • Odběr vzorků z řek

 • Odběr vzorků z vrtů a studní

 • Monitoring povodí

 • Monitoring procesní vody

 • Vzorkování produktů pro ověření kvality

 • Odběr vzorků odpadních vod

 • Odběr vzorků z kalu po předběžné úpravě

 • Monitoring kanalizačních systémů

Klepněte na následující tlačítko a objevte naše portfolio přenosných a stacionárních vzorkovačů.

 • Automatický stacionární venkovní vzorkovač na ČOV Liquistation CSF48. ©Endress+Hauser

  Automatický stacionární venkovní vzorkovač na ČOV Liquistation CSF48.

 • Automatický přenosný vzorkovač říční vody Liquiport CSP44. ©Endress+Hauser

  Automatický přenosný vzorkovač říční vody Liquiport CSP44.

 • Automatické vzorkovače na ČOV, do kanalizace, pro řeky a povrchové nebo dešťové vody ©Endress+Hauser

  Automatické vzorkovače Liquistation a Liquiport s výběrem konfigurací láhví a hadic.

Časově řízené vzorkování vod

Vzorkování vod pomocí našich automatických vzorkovačů je snadné a absolutně spolehlivé: stačí zadat požadovaný časový interval a objem jednotlivých vzorků v menu a vzorkovač zajistí zbytek – v plném souladu s vodohospodářskými předpisy. Naše stacionární vzorkovače efektivně uchladí odebrané vzorky a jsou zabezpečené proti vandalismu. Je to důležité pro předložení požadované evidence úřadům.

Proporční vzorkování vod podle průtoku

Naše automatické vzorkovače jsou osazeny převodníkem pro externí analogové a pulzní signály, např. z průtokoměrů. Tímto způsobem lze vzorkování přizpůsobit aktuálnímu průtoku včetně tzv. „C“ odběru. Provozovatelé tak mohou mít stálý podrobný přehled o všech přítocích.

Vzorkování vod podle specifické události

Pokud jsou automatické vzorkovače rozšířeny o analytické senzory, dokáží detekovat vysoké specifické zatížení a aktivovat automaticky odběr. Toto vzorkování spouštěné specifickými událostmi poskytuje spolehlivou evidenci špičkových zatížení např. na přítoku ČOV. V kanalizaci pak automatické vzorkovače umožňují včasnou detekci špičkového zatížení, které je možno např. nasměrovat do retenčních nádrží dříve, než dojde k přetížení ČOV.

Výhody

 • Flexibilní vzorkovací programy v automatických vzorkovačích umožňují odebírat vzorky podle času, podle události a rovněž proporčně. Vzorky jsou ukládány do individuálně přiřazovaných vzorkovnic.

 • Naše stacionární vzorkovače Liquistation jsou vybaveny chladicím systémem se zajištěním pro případ selhání a ochranným krytem proti vandalizmu, které vzorkům vod zaručují vynikající úroveň bezpečnosti.

 • Přenosný vzorkovač Liquiport se dokonale hodí pro mobilní odběry povrchových nebo říčních vod, vody z vrtů nebo monitoring kanalizace. S integrovaným akumulátorem je umožněn nezávislý provoz i v odlehlých oblastech.

 • Naše automatické vzorkovače jsou již vybaveny převodníkem. Připojte senzor pH, vodivosti, kyslíku, zákalu nebo další senzory a získáte plně automatizovanou měřicí stanici, např. pro monitoring povrchových nebo odpadních vod.

 • Když jsou naše automatické vzorkovače instalovány na přítoku i na odtoku ČOV, můžete s jejich pomocí vyhodnocovat a kalkulovat, s jakou účinností byly rozloženy znečišťující látky a kolik energie se spotřebovalo.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com