Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Senzory chlóru a převodníky

Produkty pro spolehlivé měření chlóru, celkového chlóru a oxidu chloričitého

Volný chlór, oxid chloričitý nebo celkový chlór (vč. chloraminů) se obvykle měří pro účely sledování a řízení dezinfekce pitné vody, recyklované vody nebo vody v bazénech. Proto se naše senzory používají v úpravnách vod, chladicích věžích, zařízeních na plnění lahví atd., kde zaručují hladký průběh úpravy vody v souladu se zákonnými limity. Klepněte na následující tlačítko a zjistěte, jak naše senzory chlóru, oxidu chloričitého a celkového chlóru a příslušné převodníky mohou vyřešit požadavky vaší aplikace.

Jak vybírat senzory chlóru

Naše senzory chlóru a převodníky se používají při úpravě a čištění vody a v rozvodných sítích v mnoha odvětvích, jako například v energetickém nebo potravinářském a nápojovém průmyslu. Výběr senzorů závisí na dané aplikaci: senzory volného chlóru se používají především pro pitnou a bazénovou vodu, zatímco senzory oxidu chloričitého se často instalují v aplikacích pro pitné vody, vody pro potravinářské provozy a procesní vody. Senzory celkového obsahu chlóru se běžně používají v čistírnách odpadních vod pro měření stavu dezinfekce vody na odtoku.

Senzory chlóru a převodníky pro dezinfekci pitné, recyklované a bazénové vody ©Endress+Hauser

Měření chlóru, celkového chlóru a oxidu chloričitého

Senzory pro měření oxidu chloričitého jsou vybaveny kovovou katodou, která je od média oddělena tenkou membránou. Oxid chloričitý prochází difuzí z média touto membránou a redukuje se na zlaté katodě. Obvod je doplněn do uzavřeného okruhu stříbrnou anodou a elektrolytem. Redukce elektronů na katodě je úměrná koncentraci oxidu chloričitého v médiu. Tento proces funguje v širokém rozsahu hodnot pH a teploty.

Princip ampérometrického měření chlóru ©Endress+Hauser

Měření volného dostupného chlóru je poněkud odlišné. Zde kyselina chlorná prochází difuzně membránou a vyvolává reakci. Existence kyseliny chlorné v médiu závisí na hodnotě pH. Tato závislost je kompenzována měřením hodnoty pH v průtočné armatuře a příslušným vyvážením těchto hodnot v převodníku. Pro měření celkového chlóru hrají svou roli v komplexním řetězci reakcí kyselina chlorná, a navíc chloraminy.

Výhody

  • U nás získáte kompletní řadu přístrojů pro analýzu dezinfektantů ve vodě: senzory volného chlóru, celkového chlóru a oxidu chloričitého s odpovídajícími převodníky a příslušenstvím.

  • Naše senzory chlóru a převodníky splňují veškeré požadavky od základních funkcí po vícekanálové a multiparametrové měření.

  • Naše sondy pro měření chlóru zaručují plnou flexibilitu z hlediska instalace do kanálů a nádrží a rovněž pro montáž do průtočných armatur.

  • Prohlédněte si naše předinstalované panely na měření chlóru. Dodávají se s kompletním vybavením, tj. se senzorem, převodníkem, armaturou, pojistným ventilem, vzorkovací armaturou atd., a nabízejí úplný a kompaktní jednotku na měření chlóru.