Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Coriolisovy hmotnostní průtokoměry v nakládkovém stanovišti

Coriolisovy hmotnostní průtokoměry

Coriolisovo měření průtoku: současné měření hmotnostního průtoku, hustoty, teploty a viskozity

Coriolisův princip měření se používá v širokém rozsahu různých průmyslových odvětví, jako například v biotechnologiích, chemickém, petrochemickém, ropném a plynárenském průmyslu a v neposlední řadě v obchodním měření. Coriolisovy průtokoměry mohou měřit v zásadě jakékoli kapaliny: čisticí prostředky, rozpouštědla, paliva, surové oleje, rostlinné tuky, latex, silikonové oleje, alkohol, ovocné šťávy, zubní pastu, ocet, kečup, majonézu, plyny nebo zkapalněné plyny.

47 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Coriolisovy hmotnostní průtokoměry

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

Současné měření hmotnostního průtoku, hustoty a teploty otevírá nové perspektivy pro řízení procesů, zajišťování kvality a bezpečnost provozů. Z primárních měřených proměnných lze rovněž vypočítat doplňující důležité charakteristické hodnoty:

  • objemový průtok
  • obsah nerozpuštěných látek v kapalině
  • koncentrace vícesložkových kapalin
  • speciální hodnoty hustoty, jako například referenční hustota, stupně Brix, Baumé, API, Balling, Plato.

Princip Coriolisova měření průtoku

Každý Coriolisův průtokoměr obsahuje jednu nebo více měřicích trubic, které jsou uměle uváděny do oscilačního pohybu pomocí budiče. Jakmile měřicí trubicí začne protékat kapalina, dochází v důsledku setrvačnosti kapaliny vedle oscilačního pohybu navíc k působení zkrutné síly. Dva senzory detekují tuto změnu oscilace trubice v průběhu času a prostoru jako „fázový rozdíl“. Tento rozdíl je přímou veličinou hmotnostního průtoku.

Navíc lze stanovit i hustotu kapaliny na základě oscilační frekvence měřicích trubic. Aby bylo možné provádět kompenzaci vlivů teploty, zaznamenává se rovněž teplota měřicí trubice. Procesní teplota odvozená z této hodnoty je rovněž k dispozici jako další výstupní signál.

Výhody

  • Univerzální princip měření pro kapaliny a plyny
  • Měření několika veličin najednou – současné měření hmotnostního průtoku, hustoty, teploty a viskozity
  • Vysoká přesnost měření: typicky ±0,1 % indikované hodnoty, volitelně: ±0,05 % indikované hodnoty (PremiumCal)
  • Měření nezávislé na fyzikálních vlastnostech kapaliny a profilu proudění
  • Nejsou zapotřebí rovná potrubí před průtokoměrem a za ním

Stahování