Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Coriolisovy hmotnostní průtokoměry v nakládkovém stanovišti

Coriolisovy hmotnostní průtokoměry

Coriolisovo měření průtoku: současné měření hmotnostního průtoku, hustoty, teploty a viskozity

Coriolisův princip měření se používá v širokém rozsahu různých průmyslových odvětví, jako například v biotechnologiích, chemickém, petrochemickém, ropném a plynárenském průmyslu a v neposlední řadě v obchodním měření. Coriolisovy průtokoměry mohou měřit v zásadě jakékoli kapaliny: čisticí prostředky, rozpouštědla, paliva, surové oleje, rostlinné tuky, latex, silikonové oleje, alkohol, ovocné šťávy, zubní pastu, ocet, kečup, majonézu, plyny nebo zkapalněné plyny.

Současné měření hmotnostního průtoku, hustoty a teploty otevírá nové perspektivy pro řízení procesů, zajišťování kvality a bezpečnost provozů. Z primárních měřených proměnných lze rovněž vypočítat doplňující důležité charakteristické hodnoty:

 • objemový průtok

 • obsah nerozpuštěných látek v kapalině

 • koncentrace vícesložkových kapalin

 • speciální hodnoty hustoty, jako například referenční hustota, stupně Brix, Baumé, API, Balling, Plato.

Princip Coriolisova měření průtoku

Proline 300/500 – technologie budoucnosti pro měření průtoku

Snadná manipulace s průtokoměrem

Princip Coriolisova měření průtoku

Každý Coriolisův průtokoměr obsahuje jednu nebo více měřicích trubic, které jsou uměle uváděny do oscilačního pohybu pomocí budiče. Jakmile měřicí trubicí začne protékat kapalina, dochází v důsledku setrvačnosti kapaliny vedle oscilačního pohybu navíc k působení zkrutné síly. Dva senzory detekují tuto změnu oscilace trubice v průběhu času a prostoru jako „fázový rozdíl“. Tento rozdíl je přímou veličinou hmotnostního průtoku.

Navíc lze stanovit i hustotu kapaliny na základě oscilační frekvence měřicích trubic. Aby bylo možné provádět kompenzaci vlivů teploty, zaznamenává se rovněž teplota měřicí trubice. Procesní teplota odvozená z této hodnoty je rovněž k dispozici jako další výstupní signál.

Výhody

 • Univerzální princip měření pro kapaliny a plyny

 • Měření několika veličin najednou – současné měření hmotnostního průtoku, hustoty, teploty a viskozity

 • Vysoká přesnost měření: typicky ±0,1 % indikované hodnoty, volitelně: ±0,05 % indikované hodnoty (PremiumCal)

 • Měření nezávislé na fyzikálních vlastnostech kapaliny a profilu proudění

 • Nejsou zapotřebí rovná potrubí před průtokoměrem a za ním

Stahování

  Technologie měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru

  Produkty a služby našich technologií měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru v kostce

  Proline 300/500 - Inovační brožura

  Technologie budoucnosti pro měření průtoku

  Proline v průmyslu (eBook)

  Inovativní produkty pro vaši firmu