Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Vícebodové teplotní senzory pro všechna odvětví

Vícebodové teplotní senzory

Vícebodové teplotní senzory pro všechna odvětví

Vícebodové armatury s odporovými a termočlánkovými senzory umožňují spolehlivé měření teploty a bezpečný provoz v kritických aplikacích v rozsahu od nízkotlakých až po vysokotlaké procesní reaktory a rovněž ve skladovacích nádržích. Naše standardizované a kompletně sestavené produkty jsou konstruovány podle specifikací zákazníků a poskytují podrobné teplotní profily pro optimalizované řízení procesů, vyšší využitelnost technologie, efektivitu a bezpečnost.

Vícebodové teplotní senzory

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

Jít na Applicator

Výběr materiálů, mechanická konstrukce, tepelné zpracování a konstrukční technika se vyznačují nejmodernějším provedením z hlediska optimalizace produktů.

Popis sortimentu

Společnost Endress+Hauser nabízí standardizované i plně individuálně přizpůsobené modulární vícebodové teploměry pro různé aplikace.
Naše portfolio vícebodových teploměrů zahrnuje:

 • 3D přizpůsobitelné, flexibilní senzory (s ochrannou jímkou nebo bez ní) – MultiSens Flex

 • senzory s lineárním profilem (s hlavní ochrannou jímkou nebo bez ní) – MultiSens Linear

 • minimálně invazivní senzory – MultiSens Slim

 • lineárně provázané senzory (na laně nebo ve vedení) – MultiSens Bundle

V závislosti na konkrétní konstrukci jsou tato vícebodová zařízení nabízena:

 • s převodníkem, nebo bez něj

 • s diagnostickou komorou, nebo bez ní

 • s odporovými (RTD – resistance temperature detector), nebo termočlánkovými (TC – thermocouple) senzory

 • Vícebodové teplotní senzory pro všechna odvětví – iTHERM MultiSens Flex TMS02 ©Endress+Hauser
 • iTHERM MultiSens Linear TMS12: robustní vícebodový teploměr pro aplikace v ropném a plynárenském průmyslu ©Endress+Hauser
 • iTHERM MultiSens Slim TMS21: minimálně invazivní vícebodový teploměr pro aplikace v chemickém průmyslu ©Endress+Hauser

V procesní automatizaci se jako standardní osvědčily dva principy měření teploty:

RTD – odporové teplotní senzory: princip měření

Odporové teplotní senzory mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princip měření

Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).

Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od −270 °C do 1 100 °C a výše. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.

Výhody

 • Měřicí systém individuálně zkonstruovaný pro konkrétní aplikaci

 • Měření přímočarého nebo trojrozměrného teplotního profilu pro reaktory a nádoby

 • Konstrukce a výběr materiálů pro vysoké procesní teploty a tlaky a rovněž pro korozivní média

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com