Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
kabelové sondy a teplotní senzory pro různé aplikace

Kabelové sondy

Kabelové sondy pro různé aplikace

Kompaktní teploměry RTD a TC s neodpojitelným kabelem pro zasunutí nebo šroubovací připojení. Cenově výhodné senzory pro použití v mnoha procesních a laboratorních aplikacích.
Kabelová sonda se snadno instaluje a zajišťuje vysokou provozní bezpečnost díky spolehlivému a přesnému měření teploty v běžných procesech.

5 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Kabelové sondy

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

Popis sortimentu

Kabelové sondy jsou zvláště vhodné k měření teploty u strojních zařízení, laboratorního vybavení a zařízení v plynném nebo kapalném prostředí, jako je např. vzduch, voda, olej.
Bez přídavné teploměrné jímky je plášť sondy přímo v kontaktu s procesním médiem. To umožňuje, aby kabelová sonda rychle a přesně detekovala rychlé změny teploty.

V procesní automatizaci se principy dvou měření teploty osvědčily jako standard:

RTD – odporové teplotní senzory: princip měření

Snímače RTD mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princip měření

Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).

Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od 0 °C do +1 800 °C. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.

Výhody

  • Vysoká flexibilita díky uživatelsky specifickým délkám vkládání a různým procesním přípojkám
  • Krátká doba odezvy
  • Cenově příznivé