Palivářství: Palivo k zamyšlení

Na základě obrovského objemu zkušeností v sektoru palivářství vám pomůžeme k výkonnosti, shodě s předpisy a prosperitě.

Ačkoli trhy mohou být nepředvídatelné, váš provoz si to dovolit nesmí. Ať ve vstupním, nebo ve výstupním úseku provozu, potřebujete partnera, který chápe, že musíte udržovat a maximalizovat vytížení provozu, a to se stále se snižujícím objemem zdrojů.

Plnění rostoucích nároků

Od terénního průzkumu po rafinérii, od skladování po distribuci a od modernizace provozů po nové projekty – máme aplikační zkušenosti, které vám pomohou dosáhnout úspěchu.

V době, kdy ropný a plynárenský průmysl čelí nedostatku odborného personálu a zpřísňování předpisů, je zde k dispozici naše organizace v rámci celého životního cyklu vašeho projektu a vždy s vědomím důležitosti vašich časových termínů.

Zatímco složitost provozních zařízení a procesů se neustále zvyšuje a je zapotřebí důsledně snižovat objem odstávek, vaše konkurenceschopnost může vzrůst díky spolehlivým, přesným a sledovatelným informacím o provozních zdrojích.

Stručně řečeno: Potřebujete dosáhnout více s menšími vstupy díky výhodám plynoucím z partnerství s někým, kdo je k dispozici v dlouhodobé perspektivě a připraven pomoci kdekoli na světě.

Špičkové výrobky