Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Rozkryjte nové schopnosti provozu odemknutím dat z přístrojů pro zajištění výstupů, na nichž vám záleží

Umožnění preventivní údržby v ropném a plynárenském průmyslu

Zvyšte dostupnost technologie a snižte náklady na údržbu prostřednictvím dat z polní instrumentace

Prostředí v ropném a plynárenském průmyslu se vyznačuje těžkými podmínkami s náročnými klíčovými ukazateli výkonnosti a nákladnou údržbou v situacích, kdy se něco pokazí. Provozní manažeři a inženýři čelí stále se zvyšující složitosti jejich systémů a konstantnímu tlaku na snížení provozních nákladů, zvyšování spolehlivosti (doba v provozu) a výkonnosti procesu. Potřebujete důkladnější přehled o stavu vašeho procesního vybavení, abyste se mohli vyhnout nákladné neplánované údržbě a omezit objem odstávek.

Jak můžeme pomoci

Pro zvýšení dostupnosti technologie poskytuje naše inteligentní instrumentace diagnostiku, ověřuje výkonnost a sleduje data z přístrojů a procesu. Spárování dat z přístrojů s naším rostoucím ekosystémem pro IIoT podpoří efektivitu údržby, umožní implementaci strategií preventivní a prediktivní údržby a optimalizaci vašich procesů v rámci celého životního cyklu.

 • Průběžná diagnostika procesu a přístrojů, které pro vás mají smysl, a ověření funkčnosti bez přerušení procesu

 • Monitoring umožňuje proaktivní plánování údržby a analýzu trendů, které ve výsledku otevírají cestu k preventivní údržbě na základě aktuálního stavu

 • Ekosystém Netilion pro IIoT rozkryje kompletní potenciál polní instrumentace, čímž enormním způsobem zlepší efektivitu údržby a bude šířit užitečné informace těm, kteří je potřebují – automaticky a nonstop

 • Technologie Heartbeat přináší nejucelenější vhled do oblasti IIoT a množství souvisejících výhod

Aplikace

Nepřetržitá diagnostika přístrojů a procesu

Abyste předcházeli neplánované údržbě a odstávkám, musíte zajistit, aby si vaše instrumentace a klíčové procesní parametry trvale zachovávaly výkonnostní parametry. A v případě problémů s některým přístrojem jistě chcete okamžité a jasné pokyny k dalšímu postupu.

Polní instrumentace provádí průběžné autotestování, a zajišťuje tak pravidelnou kontrolu stavu vašich přístrojů a procesů
Naše expertíza v předmětném oboru

Diagnostické schopnosti technologie Heartbeat naší polní instrumentaci umožňuje provádět průběžnou autodiagnostiku, a zajišťovat tak pravidelné kontroly stavu vaší instrumentace a procesů, aby si klíčové parametry zachovávaly své výkonnostní specifikace. S průběžnými diagnostickými kontrolami všech prvků od senzoru po výstupní signál si můžete být jisti, že vaše měření jsou spolehlivá.

 • Získejte záruku vysoké spolehlivosti přístrojů a bezpečný provoz

 • Jasně formulovaná chybová hlášení a pokyny pro nápravná opatření umožňují cenově výhodnou údržbu na základě aktuálního stavu

 • Využívejte výhod hlubokého diagnostického pokrytí až 98 %

Ověřování přístrojů bez přerušení procesu

Periodické ověření s cílem vyhodnotit funkční způsobilost přístroje je často vyžadováno k splnění externích nebo interních požadavků na shodu s předpisy, např. regulatorními, legislativními, smluvními, kvalitativními nebo bezpečnostními. Musíte ověřit, že vaše přístroje správně fungují, a to s minimálním přerušením procesu, ideálně bez odstranění daného přístroje z procesu.

Ověřte kdykoli a odkudkoli funkčnost přístroje bez nutnosti přerušení procesu
Naše expertíza v předmětném oboru

Technologie Heartbeat vám umožňuje ověřovat, zda vaše přístroje správně fungují, a to přímo v místě měření bez nutnosti přerušení procesu. Jednoduchý postup asistovaný průvodcem vygeneruje protokol o zkoušce s jasně formulovanými výsledky společně s protokolem o ověření vyžadovaným regulačními orgány, zákony a normami.

 • Snižte náročnost prováděním ověření kdykoli a odkudkoli a ušetřete čas strávený v provozu

 • Snižte náklady na ověřovací zkoušky a prodlužte intervaly zkoušek

 • Přístroje s technologií Heartbeat zahrnují průvodce pro asistované ověřovací zkoušky úrovně SIL

Data v reálném čase pro analýzu trendů a preventivní údržbu

U trvale používaných přístrojů se mohou vyvinout problémy v důsledku procesních vlivů, které mohou snížit účinnost měření a vést k nákladným neplánovaným odstávkám. Může být však složité zjistit přesný stav vašich přístrojů a procesů a též to, jaké úkony údržby nebo procesů jsou zapotřebí a kdy.

Detekce koroze prostřednictvím technologie Heartbeat, trubice průtokoměrů
Naše expertíza v předmětném oboru

Funkce sledování prostřednictvím technologie Heartbeat poskytuje podrobná data z přístrojů a procesu umožňující provádět údržbu na základě aktuálního stavu. K příkladům náleží detekce míry nánosů na radarových přístrojích na měření hladiny a v trubicích průtokoměrů, která umožňuje optimalizovat jejich čisticí cykly. Dalšími příklady jsou poté detekce koroze a abraze v průtokoměrech. Tento jasný přehled o stavu vašich přístrojů a procesů dovoluje provádět analýzy trendů umožňující implementovat preventivní údržbu.

 • Zjišťujte, kdy vybavení a provozní zdroje potřebují servisní zásah nebo kdy pravděpodobně dojde k jejich selhání

 • Plánujte cílený servis v souladu s aktuální potřebou / preventivní údržbou za účelem minimalizace nákladných neplánovaných odstávek

 • Rozpoznávejte trendy podle dat z přístrojů a procesů, které umožní implementovat preventivní údržbu

Lepší přehled a vyšší hodnota díky našim digitálním službám

Vaše polní instrumentace shromažďuje obrovská množství dat, z nichž značná většina zůstává nevyužita. Pro pozdvihnutí správy údržby na novou úroveň je zapotřebí toto množství dat analyzovat a převádět na znalosti umožňující přímé reakce.

Ekosystém Netilion a portfolio aplikací poskytují lepší přehled k významnému zdokonalení výsledků údržby
Naše expertíza v předmětném oboru

K tomuto účelu jsme vyvinuli Netilion, náš ekosystém pro IIoT. Tato platforma a rostoucí portfolio inteligentních aplikací vychází z více než 15 let zkušeností s koncepcemi řízení provozního cyklu, jako například W@M, a plně odemyká potenciál vaší polní instrumentace, abyste měli více informací a lepší přehled za účelem obrovského zvýšení efektivity údržby.

 • Využijte sílu propojených dat a jejich analýzy, abyste získali výsledky, na nichž vám záleží

 • Připojit se a těžit z tohoto systému mohou i přístroje od jiných výrobců

 • Obsáhlá data získaná technologií Heartbeat přinášejí nejucelenější vhled do oblasti IIoT a množství souvisejících výhod

Netilion Health: Mějte vše pod kontrolou odkudkoli

Když dojde k neočekávané události na klíčové součásti vašeho provozu, je zásadně důležité jednat rychle. Tradiční řídicí systémy a systémy správy provozních zdrojů by vás snad mohly v reálném čase informovat o stavu vašich zdrojů. Často je však nutné být přímo na místě, a když je hlášena nějaká potíž, mohou chybět jasné pokyny ohledně postupu řešení daného problému.

Snadná správa provozních zdrojů s aplikací Netilion Health. Odhalte chybu a způsob jejího řešení
Naše expertíza v předmětném oboru

Služba a aplikace Netilion Health zajišťuje, že máte k dispozici zásadní informace o způsobu řešení, a můžete tak okamžitě jednat. Systém Health identifikuje chybu, zjistí přesné informace od výrobce přístroje a podá jasně formulované pokyny ohledně způsobu řešení daného problému. A není třeba vracet se spěšně do kanceláře a hledat tu správnou dokumentaci – aplikace Health ji doručí přímo na váš chytrý telefon nebo tablet.

 • Usnadnění správy provozních zdrojů – mějte správné informace vždy po ruce

 • Sledujte historii stavů klíčových přístrojů pro získání hlubšího přehledu

Netilion Predict

Minimalizace neplánovaných a zbytečných odstávek a identifikace optimálního časového rámce pro provedení údržby na přístrojích představují zásadně důležité výzvy. Potřebujete správné informace ve správný okamžik a skutečný přehled o stavu vašeho vybavení.

Plánujte opravy nebo výměny přesně podle potřeby
Naše expertíza v předmětném oboru

K dispozici již brzy. Naše aplikaci pro preventivní údržbu bude poskytovat konkrétní předpoklady na základě stavu vašich přístrojů. Tato aplikace vychází z průběžného zaznamenávání a analýzy sledovaných dat a vypočítává optimální časový rámec pro provedení údržby daného přístroje, čímž minimalizuje neplánované odstávky, snižuje náklady na údržbu a zlepšuje využitelnost systémů. Služba bude podporovat i instrumentaci od jiných výrobců.

Jakou podporu vám mohou poskytnout pokročilé přístroje a digitální služby

Instrumentace s technologií Heartbeat poskytuje funkce diagnostiky, ověření a monitoringu ©Endress+Hauser

Celá řada našich inteligentních přístrojů pro ropný a plynárenský průmysl je vybavena technologií Heartbeat, která zajišťuje vysokou využitelnost systémů při minimálních nárocích na související činnosti a je klíčovým prvkem umožňující zavádění řešení IIoT.

Ekosystém pro IIoT pro využití a správu zdrojů enormně zvyšuje efektivitu údržby ©Endress+Hauser

Náš ekosystém Netilion pro IIoT poskytuje vždy v pravý okamžik informace o vašich polních přístrojích, které umožňují přímou reakci a které enormně zvýší efektivitu údržby. Je rovněž otevřený pro polní přístroje a cloudová prostředí od jiných dodavatelů.

Portfolio aplikací v systému Netilion přináší zásadní přehled, informace a schopnosti do vašich rukou ©Endress+Hauser

Ekosystém Netilion a související portfolio aplikací plně odemykají potenciál vaší polní instrumentace a podávají vám ucelený přehled, který potřebujete k omezení odstávek a ke snížení nákladů na údržbu.

Výhody

Technologie Heartbeat, integrovaná do široké řady našich přístrojů, poskytuje data o stavu, diagnostická a monitorovací data, která vám umožňují vykonávat servis a údržbu vašich systémů přesně tehdy, kdy je to třeba. Spárováním s našimi digitálními službami lze dříve nevyužívaná data z vašich polních přístrojů a procesů analyzovat, čímž získáte přesně takový přehled o aktuální situaci, který potřebujete pro preventivní a prediktivní údržbu, která přináší obrovské zvýšení efektivity údržby a optimalizaci vašich procesů.

 • > 65

  let zkušeností v oboru procesních technologií společně s desetiletími výzkumu a vývoje v oblasti digitálních technologií

 • > 90 %

  prvků z produktového sortimentu společnosti Endress+Hauser má schopnost digitální komunikace

 • > 15

  let zkušeností s koncepcí správy životního cyklu W@M

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory