Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana pro ochranu proti přepětí

Využitelnost technologie je velmi důležitá, neboť i velmi krátké poruchy ve výrobě mohou způsobit vysoké ztráty tržeb. Proto musí být zaručena příslušná ochrana zařízení, např. ochrana proti napěťovým rázům, a rovněž vysoká využitelnost provozních technologií. Přímý a nepřímý úder blesku a rovněž přepínací operace v rámci procesu mohou generovat napěťové přetížení v napájecích vedeních a komunikačních obvodech, jako například v systémech provozní sběrnice.

Přepěťová ochrana se používá především v procesní automatizaci a v měřicí a komunikační technologii v chemickém průmyslu a farmacii, vodohospodářství a čištění odpadních vod, jakož i v potravinářském průmyslu.

Popis sortimentu

Naše portfolio prvků přepěťové ochrany poskytuje:

  • přepěťovou ochranu pro montáž na DIN lištu;

  • přepěťovou ochranu pro instalaci do venkovního prostředí;

  • přepěťovou ochranu pro signální kabely;

  • přepěťovou ochranu pro komunikační vedení provozních sběrnic;

  • přepěťovou ochranu pro napájecí vedení.

Přepěťová ochrana HAW562 pro ochranu proti přepětí ©Endress+Hauser

Princip měření

Přepěťová ochrana slouží k ochraně elektronických součástek v polních přístrojích před zničením. Zaručuje, aby přepěťové rázy, ke kterým dochází v signálních kabelech (např. 4 až 20 mA), v komunikačních vedeních provozních sběrnic (HART, PA, FF) a v napájecích vedeních, byly bezpečně odváděny do zemnicích systémů. Funkčnost elektronické součásti určené k ochraně tak není ovlivněna, protože díky připojení ochranné jednotky bez impedance nelze zavést rušivé poklesy napětí.

Výhody

  • Volitelně k dispozici se schválením jiskrové bezpečnosti ATEX a SIL2

  • Volitelně k dispozici přepěťová ochrana pro montáž do venkovního prostředí nebo na DIN lištu

  • Volitelně k dispozici přepěťová ochrana pro napájecí vedení, signální kabely a komunikační vedení provozních sběrnic

  • Zvýšená využitelnost technologie, protože přepěťová ochrana je dokonale přizpůsobena elektronickým součástem v procesní automatizaci a technologii procesního měření