Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Magneticko-indukční průtokoměry

Osvědčená technologie měření průtoku pro všechny elektricky vodivé kapaliny v jakémkoli odvětví

Magneticko-indukční průtokoměry byly používány v celém průmyslu již více než 60 let. Tyto průtokoměry jsou použitelné pro všechny vodivé kapaliny jako jsou voda, kyseliny, louhy, suspenze a mnoho dalších. Mezi typické aplikace náleží monitorování kapalin, plnění, dávkování a přesné obchodní měření. Dva miliony magneticko-indukčních průtokoměrů, které jsme prodali od roku 1977, nevyžadují údržbu a nabízejí hladkou integraci do vašich procesů.

V průmyslovém prostředí se magneticko-indukční průtokoměry využívají především při řízení průtoku vody a dále v biotechnologiích, ve zpracovatelském a potravinářském průmyslu. Při stavbě tunelů a v důlních provozech jsou robustní magneticko-indukční průtokoměry často jedinou možností k měření vysoce abrazivních rudných kalů s obsahem pevných částic, směsí vody a písku, plniv nebo sypkých materiálů s požadovanou přesností.

Princip magneticko-indukčního průtokoměru

Proline 300/500 – technologie budoucnosti pro měření průtoku

Snadná manipulace s průtokoměrem

Historie magneticko-indukčních průtokoměrů od společnosti Endress+Hauser

Princip magneticko-indukčního měření průtoku

Faradayův zákon elektromagnetické indukce uvádí, že kovová tyč pohybující se v magnetickém poli indukuje elektrické napětí. Tento princip dynama rovněž definuje princip funkce magneticko-indukčních průtokoměrů.

Jakmile elektricky nabité částice kapaliny začnou procházet umělým magnetickým polem vytvořeným dvěma cívkami, indukuje se elektrické napětí. Toto napětí, zachycované dvěma měřicími elektrodami, je přímo úměrné rychlosti proudění, a tím také průtočnému objemu.

Magnetické pole je generováno pulzním stejnosměrným proudem se střídavě se měnící polaritou. To zaručuje stabilní úroveň nulového bodu a činí měření průtoku necitlivé vůči vícesložkovým nebo nehomogenním kapalinám nebo kapalinám s nízkou vodivostí.

Výhody

  • Měření je prakticky nezávislé na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě

  • Lze měřit dokonce i kapaliny s obsahem pevných částic, jako například rudné kaly nebo celulózovou drť

  • Široký rozsah jmenovitých průměrů (DN 2 až 2 400; 1/12" až 90")

  • Volně průtočný průřez potrubí: možnost čištění CIP/SIP, ježkováním

  • Žádné pohyblivé části, bezúdržbová koncepce

Stahování