Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Ultrazvukové průtokoměry

Univerzální a hospodárné měření průtoku plynů a kapalin do jmenovitého průměru DN 4 000

Pomocí ultrazvukových vln je možné spolehlivě měřit průtočný objem různorodé palety plynů a kapalin – nezávisle na jejich elektrické vodivosti, tlaku, teplotě nebo viskozitě.
Použití přírubových ultrazvukových senzorů je upřednostňováno v aplikacích, které vyžadují sledovatelnou a zaručenou přesnost. Příložné ultrazvukové senzory se naopak instalují na vnější stěnu potrubí, a umožňují tak dočasné měření nebo dodatečnou instalaci.

Příložné senzory

 • Pro dodatečnou instalaci bez přerušení procesu

 • Je možné měřit agresivní kapaliny, dokonce při velkém tlaku

 • Vhodné pro potrubí vyrobené z plastu, oceli, litiny nebo kompozitních materiálů (s vložkou / bez vložky)

 • Pro průměry potrubí do DN 4 000 (156")

Přírubové senzory

 • Zaručená přesnost díky sledovatelné kalibraci z výroby

 • Robustní průmyslová konstrukce v souladu s normami ASME a EN

 • Krátké rovné délky potrubí

 • Pro potrubí do DN 1 200 (48")

Princip ultrazvukového měření průtoku

Princip ultrazvukového měření průtoku

Plavat proti proudu vyžaduje více síly a více času než plavat po proudu. Tato prostá skutečnost tvoří základ ultrazvukového měření průtoku podle metody „rozdílu doby přenosu“: Tato metoda využívá dva senzory umístěné proti sobě v měřicí trubici. Každý senzor může střídavě vysílat a přijímat ultrazvukové signály při současném měření doby přenosu signálu.

Jakmile kapalina v trubici začne proudit, přenos signálů se zrychlí ve směru proudění, ale zpomalí se v opačném směru. Rozdíl doby přenosu měřené těmito dvěma senzory je přímo úměrný rychlosti proudění.

Výhody

 • Měření nezávisle na tlaku, hustotě, teplotě, vodivosti a viskozitě (pro homogenní kapaliny)

 • Žádné omezení vnitřního průřezu potrubí, bez tlakové ztráty

 • Bez pohyblivých částí, minimální nároky na údržbu a zachování provozuschopnosti

 • Dlouhá provozní životnost, bez opotřebení otěrem nebo korozí působením kapaliny

 • Přírubové nebo příložné provedení pro stále nebo dočasné měření

Stahování