Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Endress+Hauser Management AG a její přidružené společnosti („Endress+Hauser“, „my“) přikládají ochraně vašich osobních údajů vysokou důležitost. Proto tedy svou činnost vykonáváme v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení.

1. Rozsah

Tyto zásady na ochranu soukromí („zásady“) vás informují o tom, které údaje shromažďujeme, uchováváme, dáváme do oběhu a používáme v souvislosti s návštěvníky webových stránek společnosti Endress+Hauser („webová stránka / webové stránky“).

Navštívení našich webových stránek je považováno za souhlas s těmito zásadami. V opačném případě je třeba, abyste od prohlížení našich webových stránek upustili.

Vyhrazujeme si právo na úpravu těchto zásad a takové změny na našich webových stránkách oznámíme. Pravidelně si kontrolujte status těchto zásad.

Vedle těchto zásad může společnost Endress+Hauser stanovit místní zásady ochrany osobních údajů nebo oznámení o ochraně údajů, které lze případně nalézt v položce nabídky "Ochrana dat" v dolní části stránky. Takové místní zásady ochrany osobních údajů nebo oznámení o ochraně údajů předcházejí této politice v případě konfliktu.

2. Shromažďované údaje

V závislosti na použití souborů cookie a sledovacích technologií (viz oddíl 6) shromažďujeme osobní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné identifikační údaje, pouze pokud nám tyto údaje poskytnete dobrovolně (např. registrace, průzkum) nebo pokud jste s tím souhlasili nebo platné zákony o ochraně osobních údajů nám to umožňují. Proto můžete navštívit naše webové stránky bez poskytnutí osobních údajů za předpokladu, že použití webových stránek nevyžaduje registraci.

Vyhrazujeme si právo vámi poskytnuté údaje anonymizovat za účelem jejich uchování v souhrnné podobě a následně je zkombinovat s dalšími údaji a vytvořit tak příslušnou anonymní statistiku (např. počet návštěvníků).

3. Zabezpečení údajů

Společnost Endress+Hauser přijme vhodná technická, administrativní a organizačně-bezpečnostní opatření na ochranu vašich uložených osobních údajů před neoprávněným přístupem, nesprávným použitím, nezákonným zveřejněním, ztrátou nebo zničením. Pro zajištění důvěrnosti těchto údajů používáme nejmodernější IT zabezpečovací systémy.

Vezměte prosím na vědomí, že může dojít ke ztrátě vašich údajů nebo se při svém přenosu přes internet nebo e-mail mohou stát předmětem neoprávněného přístupu jiných stran. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost a výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za bezpečnost vašich dat při přenosu. Je na vaší odpovědnosti, aby počítač, který použijete, byl řádně zabezpečen a chráněn proti nebezpečnému softwaru apod. Pokud výše uvedené zajistit nemůžete, použijte prosím jiné prostředky komunikace.

4. Použití a editace údajů

Hlavním důvodem, proč společnost Endress+Hauser vaše osobní údaje sbírá a používá, je vyhovět vašim požadavkům. Jedná se např. o odpovídání na dotazy, zpracovávání objednávek, přípravu, vyjednávání, uzavírání a plnění smluv a poskytování přístupu k určitým informacím.

Máme též právo použít vaše osobní údaje zejména v souvislosti s právními povinnostmi, pokud jde např. o vládní či soudní příkazy, dále za účelem stanovení nebo ochrany právního nároku, obrany proti právním nárokům, pro účely zkoušek provozu či revizí, v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným druhem převodu obchodních aktivit či za účelem zabránění zneužití a dalšímu protiprávnímu jednání.

Udržování vztahů se zákazníky může vyžadovat ukládání a zpracovávání vašich osobních údajů, abychom mohli lépe reagovat na vaše potřeby a zlepšovat kvalitu výrobků a služeb. Osobní údaje můžeme vlastním jménem, popřípadě prostřednictvím zastupující třetí strany, použít k tomu, abychom vás informovali o výrobcích a službách společnosti Endress+Hauser, o nichž se domníváme, že by mohly být předmětem vašeho zájmu, nebo pro účely provádění on-line průzkumů.

5. Distribuce údajů

Kromě případů uvedených v těchto zásadách nebudou vaše osobní údaje prodávány, předávány ani jinak distribuovány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

V rámci rozsahu potřebném pro účely vyjmenované v odstavci 4 předáváme vaše osobní údaje přidruženým společnostem skupiny Endress+Hauser nebo třetím stranám disponujícím naším pověřením. Vaše osobní údaje mohou být zobrazeny zvláště externími společnostmi a jejich zástupci, kteří provádějí technickou údržbu nebo pracují v našem zastoupení, aby pomohli s realizací obchodních transakcí. Od všech těchto společností i jejich zástupců je vyžadováno dodržování přísných pravidel zachování důvěrnosti obdržených informací.

Může se stát, že určité osobní údaje jsou ukládány nebo zpracovávány na počítačích nacházejících se v jurisdikcích, kde neplatí stejné právní předpisy na ochranu soukromí jako v zemi vašeho pobytu. Proto ve všech zemích, ve kterých působíme, přijímáme jako základ pro naše opatření na ochranu soukromí ty nejvyšší standardy.

6. Cookies

Při návštěvě našich webových stránek jsou určité údaje automaticky sbírány prostřednictvím jednoho nebo více malých souborů, tzv. „cookies“, a ty pak odesílány do vašeho počítače, kde jsou automaticky ukládány. Takto sebrané údaje není možné přiřadit ke konkrétní osobě. Obsahují především informace o používaném internetovém prohlížeči a operačním systému, názvech domén předchozích navštívených stránek, počtu návštěv našich webových stránek, navštívených webových stránkách nebo o předpokládaném místě pobytu.

Cookies používáme zejména za účelem sběru údajů o uživatelích během návštěvy našich webových stránek nebo v rámci několika návštěv (správa relací), pro ukládání informací o uživatelích našich webových stránek na základě jejich uživatelských preferencí, aby jim bylo v budoucnu umožněno zobrazovat náležitý obsah (personalizace), nebo za účelem sledování chování uživatelů na internetu (tracking).

Pro ukládání preferencí a údajů, kterých je při návštěvě webové stránky třeba (správa relací a personalizace), používáme cookies první strany, což jsou cookies, které patří k doméně, která se objevuje v adresovém řádku prohlížeče. Pro sledování uživatelských tendencí a zvyklostí (tracking) používáme cookies třetí strany, což jsou cookies, které nepatří k doméně, která se objevuje v adresovém řádku prohlížeče.

Takto sebrané údaje používáme k neustálému zlepšování kvality našich služeb, vyhodnocování atraktivity našich webových stránek a vylepšování jejich provedení a obsahu. Sebraná data prostřednictvím cookies třetí strany jsou naším jménem zpracovávána třetími stranami. Cookies třetí strany jsou používány výhradně našimi webovými stránkami a poskytovateli webových statistik a nejsou sdíleny s dalšími třetími stranami.

Většina prohlížečů cookies podporuje a umožňuje návštěvníkům je blokovat. Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, aby všechny cookies byly odmítány, popřípadě abyste při každém odeslání souboru cookie obdrželi zprávu. Některé funkce nebo služby na našich webových stránkách však nebudou bez cookies fungovat správně nebo vůbec.

7. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Na tyto webové stránky se tyto zásady nevztahují. Obsah z jiných webových stránek bude před jejich propojením pečlivě přezkoumán, abychom zajistili, že propojíme pouze webové stránky, které dodržují stejné zásady ochrany soukromí jako Endress+Hauser. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany soukromí ani za obsah těchto jiných webových stránek. Poté, co se dozvíme o porušení předpisů třetích stran, okamžitě odstraníme obsah nebo odkaz.

8. Právo na informace a kontakt

Na požádání vás bude společnost Endress+Hauser v přiměřeném časovém horizontu písemně a v souladu s platnými právními předpisy informovat o tom, zda a které osobní údaje jsou v jejích systémech uloženy. Pokud by navzdory našemu úsilí o přesnost a zachování aktuálnosti údajů byly v našich systémech uloženy nesprávné údaje, na vaši žádost je opravíme. Jako registrovaný uživatel máte možnost tyto vámi poskytnuté osobní údaje zobrazovat, měnit nebo mazat .

V případě otázek týkajících se vašich osobních údajů, žádostí o informace, jakož i návrhů a stížností můžete kontaktovat odpovědnou společnost Endress+Hauser pro vaši zemi nebo právní oddělení společnosti Endress+Hauser Management AG. Endress+Hauser bude reagovat na všechny odpovídající žádosti o informace nebo provedení oprav, změn nebo vymazání osobních údajů.