Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
pH senzory a převodníky pro všechna odvětví

pH senzory a převodníky

Výrobky pro vysoce kvalitní měření pH ve všech odvětvích

Více než 30 % všech měření souvisejících s kvalitou procesů představují měření pH. Právě z tohoto důvodu jsou spolehlivé pH senzory a převodníky extrémně důležité pro optimalizaci technologických celků a bezpečnost procesů. Nabízíme obsáhlé portfolio pro veškeré provozní podmínky, jako jsou stabilní procesy, rychle se měnící složení médií, lepivá média, prostředí s nebezpečím výbuchu nebo hygienické aplikace. Klepněte na následující tlačítko a objevte naše ISFET, smaltované nebo skleněné pH senzory, převodníky, armatury a kalibrační řešení.

Jak vybírat elektrody na měření pH

pH senzory a převodníky se používají v mnoha odvětvích, např. v chemickém, potravinářském a nápojovém, farmaceutickém, ropném a plynárenském průmyslu či těžkém strojírenství, při úpravě a čištění vod a v elektrárenských provozech. Výběr senzorů závisí na dané aplikaci. Membránu skleněného senzoru a referenční systém vyberte podle svých potřeb. Senzory ISFET používejte v případech, kde nelze tolerovat případné poškození skleněné elektrody nebo kde média obsahují vysoká množství organických rozpouštědel. Smaltované senzory nacházejí využití v situacích, kdy je vyžadována dlouhodobá stabilita a co nejmenší nároky na údržbu.

Hodnotu pH kapaliny lze vypočítat pomocí potenciometrického měřicího principu. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.

Měření pH pomocí skleněných elektrod a smaltovaných elektrod

Hodnota pH se používá jako měrná jednotka pro stanovení kyselosti nebo zásaditosti kapalného média. Prvkem citlivým na hodnotu pH je u skleněných elektrod skleněná baňka, která generuje elektrochemický potenciál v závislosti na hodnotě pH daného média. Tento potenciál je generován na základě pronikání malých iontů H+ vnější vrstvou membrány, zatímco větší, záporně nabité ionty zůstávají v roztoku.

Skleněné sondy na měření pH obsahují integrovaný referenční systém Ag/AgCl, který slouží jako nezbytná referenční elektroda. Hodnota pH se vypočítá z rozdílu potenciálů mezi referenčním systémem a měřicím systémem využitím Nernstovy rovnice. Naše pH senzory a převodníky dosahují mimořádné úrovně linearity měření v extrémně širokém rozsahu hodnot pH!

Princip měření u smaltovaných elektrod na měření pH odpovídá principu u skleněných pH senzorů, avšak elementem citlivým na hodnotu pH je smalt.

Princip měření pH skleněnou elektrodou ©Endress+Hauser

Měření pH pomocí elektrod ISFET

Hodnota pH se měří pomocí iontově selektivního polem řízeného tranzistoru (ISFET). Jedná se o jednoduchý tranzistor s emitorem a kolektorem, které jsou od báze odděleny polovodičovou vrstvou. Zde se mohou akumulovat vodíkové ionty z média. Výsledný vnější kladný náboj se „zrcadlí“ na vnitřní straně báze, kde tak vzniká záporný náboj. Tím je polovodičový kanál uváděn do vodivého stavu. Čím více iontů H+ se nahromadí na bázi, tím větší proud protéká mezi emitorem a kolektorem.

Princip měření pH pomocí ISFET ©Endress+Hauser

Výhody

  • Naše pH senzory a převodníky plní veškeré požadavky od základních funkcí až po vícekanálová a multiparametrová měření.

  • Pro zajištění maximální přesnosti nabízíme pufry, roztoky a standardy pH pro justaci a kalibraci pH. Jsou vyráběny v naší vlastní stálé kalibrační laboratoři s platnou akreditací DAkkS (německý institut pro akreditaci).

  • Různé typy elektrod a referenčních systémů s diafragmami PTFE odpuzujících nečistoty přes rychlé keramické až po otevřené diafragmy odolné vůči zanášení.

  • Nabízíme armatury na měření pH pro všechny obory použití: armatury pro pevnou instalaci, ponorné armatury, průtočné armatury a retrakční armatury.

  • Automatizované systémy pro kalibraci, justaci a čištění zaručují optimální výkonnost pH senzorů a převodníků v chemických procesech, ve farmaceutické výrobě nebo hygienických aplikacích.

Stahování

    Průvodce výběrem pro měření pH v průmyslových procesech

    Výběrová a inženýrská příručka pro různá průmyslová odvětví a aplikace.