Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
pH senzory a převodníky pro všechna odvětví

pH senzory a převodníky

Výrobky pro vysoce kvalitní měření pH ve všech odvětvích

Více než 30 % všech měření souvisejících s kvalitou procesů představují měření pH. Právě z tohoto důvodu jsou spolehlivé pH senzory a převodníky extrémně důležité pro optimalizaci technologických celků a bezpečnost procesů. Nabízíme obsáhlé portfolio pro veškeré provozní podmínky, jako jsou stabilní procesy, rychle se měnící složení médií, lepivá média, prostředí s nebezpečím výbuchu nebo hygienické aplikace. Klepněte na následující tlačítko a objevte naše ISFET, smaltované nebo skleněné pH senzory, převodníky, armatury a kalibrační řešení.

pH senzory a převodníky

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

Jít na Applicator

Jak vybírat elektrody na měření pH

pH senzory a převodníky se používají v mnoha odvětvích, např. v chemickém, potravinářském a nápojovém, farmaceutickém, ropném a plynárenském průmyslu či těžkém strojírenství, při úpravě a čištění vod a v elektrárenských provozech. Výběr senzorů závisí na dané aplikaci. Membránu skleněného senzoru a referenční systém vyberte podle svých potřeb. Senzory ISFET používejte v případech, kde nelze tolerovat případné poškození skleněné elektrody nebo kde média obsahují vysoká množství organických rozpouštědel. Smaltované senzory nacházejí využití v situacích, kdy je vyžadována dlouhodobá stabilita a co nejmenší nároky na údržbu.

  • Hodnotu pH kapaliny lze vypočítat pomocí potenciometrického měřicího principu. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.

Měření pH pomocí skleněných elektrod a smaltovaných elektrod

Hodnota pH se používá jako měrná jednotka pro stanovení kyselosti nebo zásaditosti kapalného média. Prvkem citlivým na hodnotu pH je u skleněných elektrod skleněná baňka, která generuje elektrochemický potenciál v závislosti na hodnotě pH daného média. Tento potenciál je generován na základě pronikání malých iontů H+ vnější vrstvou membrány, zatímco větší, záporně nabité ionty zůstávají v roztoku.

Skleněné sondy na měření pH obsahují integrovaný referenční systém Ag/AgCl, který slouží jako nezbytná referenční elektroda. Hodnota pH se vypočítá z rozdílu potenciálů mezi referenčním systémem a měřicím systémem využitím Nernstovy rovnice. Naše pH senzory a převodníky dosahují mimořádné úrovně linearity měření v extrémně širokém rozsahu hodnot pH!

Princip měření u smaltovaných elektrod na měření pH odpovídá principu u skleněných pH senzorů, avšak elementem citlivým na hodnotu pH je smalt.

Měření pH pomocí elektrod ISFET

Hodnota pH se měří pomocí iontově selektivního polem řízeného tranzistoru (ISFET). Jedná se o jednoduchý tranzistor s emitorem a kolektorem, které jsou od báze odděleny polovodičovou vrstvou. Zde se mohou akumulovat vodíkové ionty z média. Výsledný vnější kladný náboj se „zrcadlí“ na vnitřní straně báze, kde tak vzniká záporný náboj. Tím je polovodičový kanál uváděn do vodivého stavu. Čím více iontů H+ se nahromadí na bázi, tím větší proud protéká mezi emitorem a kolektorem.

Výhody

  • Naše pH senzory a převodníky plní veškeré požadavky od základních funkcí až po vícekanálová a multiparametrová měření.

  • Pro zajištění maximální přesnosti nabízíme pufry, roztoky a standardy pH pro justaci a kalibraci pH. Jsou vyráběny v naší vlastní stálé kalibrační laboratoři s platnou akreditací DAkkS (německý institut pro akreditaci).

  • Různé typy elektrod a referenčních systémů s diafragmami PTFE odpuzujících nečistoty přes rychlé keramické až po otevřené diafragmy odolné vůči zanášení.

  • Nabízíme armatury na měření pH pro všechny obory použití: armatury pro pevnou instalaci, ponorné armatury, průtočné armatury a retrakční armatury.

  • Automatizované systémy pro kalibraci, justaci a čištění zaručují optimální výkonnost pH senzorů a převodníků v chemických procesech, ve farmaceutické výrobě nebo hygienických aplikacích.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com