Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod

Spolehněte se na společnost Endress+Hauser při zdokonalování vaší výroby parní energie a průmyslových úpraven vod

Optimalizace klíčových procesů je v mnoha odvětvích nezbytností. Avšak procesy, které přímo nesouvisejí s vlastním produktem – jako například výroba páry pro přenos energie nebo průmyslové úpravny vod – rovněž nabízejí obrovský potenciál pro optimalizaci z hlediska účinnosti, bezpečnosti a shody s předmětnými předpisy.

Jakožto univerzální nosič energie pára napájí průmyslové aplikace po celém světě. Aby byla zaručena špičková využitelnost a efektivita vynaložených nákladů při současném plnění bezpečnostních požadavků, je klíčový integrovaný řídicí přístup. To platí také pro správu průmyslových vod. Voda se používá k mnoha různým účelům, jako například k chlazení, ohřevu a čištění. Její úprava způsobem, který by odpovídal příslušným předpisům a byl cenově výhodný, představuje pro provozovatele technologických celků největší výzvu.

Odborné znalosti, zkušenosti a portfolio

Díky našemu důslednému zaměření na průmyslové prostředí rozumíme vašim klíčovým procesům a speciálním výzvám, které před vás kladou. Navíc disponujeme více než 60 lety zkušeností v oborech vodohospodářství a energetiky. Společnost Endress+Hauser má zkušenosti i příslušné portfolio produktů, řešení a služeb pro zdokonalení vaší správy technologických zařízení.