Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Místo měření spotřeby páry a nainstalovaná instrumentace

Optimalizace spotřeby páry pro zvýšení výkonnosti a bezpečnosti

Přesné měření spotřeby páry a kvalitativních parametrů maximalizuje účinnost výměníků tepla

Optimalizace spotřeby páry představuje pro oblast technologických zařízení soustavnou výzvu. Jelikož se jedná o klíčovou nákladovou položku, musí se získávání a využívání páry nejen úzce sledovat, ale vedoucí pracovníci provozů se musí rovněž důsledně snažit o to, aby zaručili, že pára bude 100% suchá na mezi sytosti, aby maximalizovali účinnost přenosu tepla do hlavních procesů při současné ochraně výměníku tepla, potrubních vedení a instrumentace před účinky vlhkosti a tlakových špiček. Technologie a odborné znalosti společnosti Endress+Hauser mohou pomoci k splnění těchto několika provozních imperativů.

Jak můžeme pomoci

Od umožnění bezkonkurenční přesnosti měření spotřeby páry až po podporu při určení nejrelevantnějších klíčových parametrů výkonnosti ‒ společnost Endress+Hauser je vaším ideálním partnerem pro optimální správu využívání páry. Naše obsáhlá řada měřicí instrumentace a monitorovacích systémů zaručí, že pára do vašich procesů dospěje 100% na mezi sytosti pro účinný přenos tepla a optimální bezpečnost provozního vybavení.

 • Získejte záruku přesné hmotnostní a energetické rovnováhy vašeho parního systému prostřednictvím správných měření s in-line kompenzací suché frakce s využitím dvouvodičové technologie

 • Plňte požadavky norem pro správu energie (ISO 50001) a environmentální management (ISO 140001) pomocí instrumentace Endress+Hauser s vestavěnou diagnostikou, ověřením a monitoringem (technologie Heartbeat)

 • Měřte přímo mokrou a suchou páru s kompenzací podle mezinárodních norem (IAPWS-IF97/ASME)

 • Přímé měření mokré a suché páry s kompenzací podle mezinárodních norem IAPWS-IF97/ASME

 • Kontrolujte a zvyšujte účinnost na základě sledování energie předané do procesu

Aplikace

Přesné, spolehlivé měření všech procesních proměnných

Efektivní využití páry v jakémkoli průmyslovém procesu závisí na přesném měření a sledování několika procesních parametrů.

Přesné, spolehlivé měření všech procesních proměnných
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio měřicí instrumentace pro všechny proměnné procesů s párou, jako například průtoku, tlaku, teploty, analýzy a hladiny, a pomáhá tak zaručit, že teplo z páry bude efektivně přenášeno do vašich procesů.

 • Detekujte mokrou páru a měřte suchou frakci s výpočtem hmotnosti a energie páry pomocí vírového průtokoměru Proline Prowirl F 200 se schopností měření více veličin současně

 • Monitorujte přívodní tlak páry pomocí senzorů, jako například Cerabar M PMP51

 • Sledujte přívodní teplotu páry pomocí naší řady robustních navařovacích odporových (Pt100) teploměrů Omnigrad (TR15TH15)

 • Určujte kvalitu kondenzátu pomocí naší řady senzorů zákaluTurbimax nebo pomocí senzorů vodivosti Condumax, abyste s jistotou věděli, zda lze kondenzát opětovně použít za účelem snížení nákladů na chemikálie

Ochrana výměníku tepla a produktu

Výměníky tepla mohou být náchylné k poškození průrazy, přičemž výsledný přímý kontakt s párou představuje riziko pro personál i produkty.

Ochrana výměníku tepla a produktu
Naše expertíza v předmětném oboru

Technologie od společnosti Endress+Hauser nabízejí pokročilou ochranu výměníků tepla i možnost rychlého zásahu v případě jakékoli poruchy.

 • Vyhodnoťte, zda povrchy přenášející tepelnou energii nejsou poškozené, pomocí ověření zákalu kondenzátu prostřednictvím našich senzorů Turbimax

 • Maximalizujte využitelnost technologie a minimalizujte výrobní ztráty díky okamžité detekci případných problémů

 • Kontrolujte suchou frakci páry na přítoku do výměníku tepla pro snížení rizika poškození nebo úplného zničení výměníku tepla vodními rázy

Ověření účinnosti výměníku tepla

Účinnost výměníku tepla může být snížena nánosy magnetitu nebo jiných materiálů na straně páry a nánosy rozloženého produktu na straně produktu, čímž významně klesá efektivita vynaložených nákladů.

Ověření účinnosti výměníku tepla
Naše expertíza v předmětném oboru

Endress+Hauser Memograph M nabízí záznamník dat energie a aplikace pro monitoring a vizualizaci spotřeby a energetické účinnosti výměníku tepla v reálném čase.

 • Monitorujte účinnost výměníku tepla v reálném čase

 • Odhalte rychle změny účinnosti výměníku tepla

 • Optimalizujte nápravné zásahy pro maximální výkonnost a spolehlivost výroby

Ověření měření energie

Klíčovou výzvou pro manažery provozních technologických zařízení je zaručit, aby měření používaná k vyhodnocení účinnosti spotřeby páry byla spolehlivá.

Ověření měření energie
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí službu ověření měření energie, která kontroluje a potvrzuje správnost měření účinnosti spotřeby páry. Naši techničtí experti jednak zkontrolují veškeré součásti smyčky měření energie a poskytnou jasná doporučení k zvýšení přesnosti měření, jednak provedou kalibraci a ověření vašich polních přístrojů v místě instalace, a to s minimálními nebo zcela žádnými přerušeními vašeho procesu.

 • Spolehněte se na ověřenou přesnost měření páry v rámci celé smyčky měření energie

 • Optimalizujte svou spotřebu a kvalitu páry pro zvýšení výkonnosti výroby

 • Omezte odstávky a zvyšte úroveň bezpečnosti díky včasnému odhalení problémů

Klíčová místa měření při spotřebě páry

Procesní mapa spotřeby páry s plášťovým a trubicovým výměníkem tepla ©Endress+Hauser
Procesní mapa spotřeby páry s deskovým výměníkem tepla ©Endress+Hauser

Výhody

Důsledné porozumění správě energetických zdrojů a podpůrných technologických zařízení a vašim každodenním výzvám je základním výchozím bodem naší nabídky produktů a služeb pro aplikace s párou. Poskytujeme kompletní portfolio přesné a spolehlivé měřicí instrumentace pro veškeré procesní proměnné v kombinaci se službami a řešeními, které vám zajistí úplnou transparentnost a zaručí shodu s normami stanovujícími požadavky na správu energie a environmentální management. Zvolte si za partnera společnost Endress+Hauser pro bezpečné, nepřerušené, transparentní a efektivní využívání páry.

 • 5 až 15 %

  typická úspora spotřeby energie díky obsáhlým řešením pro monitoring energie

 • Nonstop

  provozní bezpečnost v celém životním cyklu parovodního systému

 • > 60

  let zkušeností v oboru technologických zařízení

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory