Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Kyslíkové senzory a převodníky pro všechna odvětví

Kyslíkové senzory a převodníky

Výrobky pro vysoce přesné měření kyslíku ve všech odvětvích

Měření rozpuštěného kyslíku má zásadní význam pro zajištění jakosti a řízení procesů v řadě aplikací, jako např. řízení aerace, fermentace nebo inertizace. Nabízíme instrumentaci pro spolehlivou a přesnou analýzu kyslíku ve všech rozsazích měření od stopových po vysoké koncentrace a pro všechny podmínky, jako např. prostředí s nebezpečím výbuchu nebo hygienické procesy. Klepnutím na tlačítko níže se seznámíte s naší širokou nabídkou senzorů a převodníků rozptýleného kyslíku.

Kyslíkové senzory a převodníky

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

Jít na Applicator

Jak vybírat kyslíkové senzory

Kyslíkové senzory a převodníky se používají např. ve vodárenství a odpadních vodách, v průmyslu chemie, energetice, life sciences, farmacii, potravinách a nápojích a chovu ryb. Výběr senzorů závisí na vašich požadavcích: ampérometrické kyslíkové senzory měří přesně a lineárně od stopové po vysoké koncentrace. Vyžadují však pravidelnou údržbu. Výhodou optických kyslíkových senzorů je rychlá dostupnost stabilních měřených hodnot a prakticky bezúdržbový provoz.

  • Koncentraci kyslíku rozptýleného v kapalině lze stanovit na principu ampérometrického nebo optického měření. Toto video ukazuje, jak tyto principy měření fungují.

Měření kyslíku s ampérometrickými senzory

Ampérometrické kyslíkové sondy obsahují pracovní a referenční elektrody. Obě elektrody jsou přímo napájeny z převodníku a ve společném prostoru jsou umístěny v elektrolytu. Kyslík prostupuje z média do elektrolytu membránou a generuje proud na pracovní elektrodě. Referenční elektroda udržuje systém v chodu na základě chemicky ekvivalentní reakce. Výsledný proud je úměrný parciálnímu tlaku kyslíku v médiu.

Měření kyslíku s optickými senzory

Optické kyslíkové sondy využívají metodu vyhasnutí fluorescence a obsahují LED, fotodiodu a oddíl pro separaci média, který je pokryt vrstvou propouštějící kyslík. Vrstva obsahuje markerové molekuly, které jsou vybuzovány oranžovým světlem a reagují tmavě červeným fluorescenčním světlem. Kyslíkové molekuly se připojují k markerovým molekulám a tlumí (zhášejí) fluorescenční světlo. Fotodioda následně měří intenzitu světla, která odráží parciální tlak kyslíku v médiu.

Kompenzace stárnutí elektrody nebo LED

S postupem času může každý kyslíkový senzor trpět projevy stárnutí, které zkreslují měření:

  • Referenční elektroda ampérometrických sond se může zanést vrstvou bromidu stříbrného, která snižuje účinné napětí.

  • Měřicí LED optických sond může ztrácet intenzitu.

Pro kompenzaci těchto vlivů nabízíme ampérometrické senzory s přídavnou referenční elektrodou a optické senzory s referenční LED. Naše senzory tak zaručují přesné a spolehlivé hodnoty v dlouhodobém horizontu.

Výhody

  • Nabízíme kyslíkové senzory a převodníky, které splňují veškeré požadavky od základních funkcí po vícekanálové a víceparametrické měření.

  • Naše kyslíkové převodníky zpracovávají měřený signál každého kyslíkového senzoru a zobrazují jej podle vašich požadavků: jako parciální tlak kyslíku, koncentraci kyslíku nebo procentuální nasycení kyslíku.

  • Naše sondy pro měření rozpuštěného kyslíku zaručují plnou flexibilitu z hlediska instalace do kanálů, nádrží in-line do potrubí nebo průtočně.

  • Vyberte si ze široké nabídky armatur pro všechny oblasti použití: pevné montážní armatury, ponorné armatury, průtočné a retrakční armatury.

  • Jednoduché kapalné standardy pro kalibrace kyslíku pomáhají spolehlivě validovat a kalibrovat kyslíkové senzory včetně nuly každého kyslíkového senzoru.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com