Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek parovodního rozvodu znázorňující parovodní potrubí a ventily

Důsledný monitoring parovodního rozvodu pro účinné procesy

Přesné měření parametrů parovodního rozvodu zvyšuje efektivitu procesů při současném zajištění bezpečnosti

Parovodní rozvod s minimálními energetickými ztrátami je klíčovou výzvou při snaze docílit efektivní funkci provozních technologických zařízení. V celém rozsahu od kotelny až po jednotlivá místa konečného využívání mohou nedostatečné obložení, nefunkční odlučovače kondenzátu a neúčinné chlazení přehřáté páry způsobovat snížení efektivity rozvodu energie. Vodní rázy mohou způsobit předčasné opotřebení infrastruktury. Pro optimální kvalitu páry proto musí být soustavně a přesně sledována suchá frakce. Naše technologie pomáhají optimalizovat parovodní rozvody.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser vám umožňuje přesně měřit a optimalizovat parovodní rozvody, včetně obchodních měření, v celém rozsahu nutných opatření od snížení rizika vzniku vodních rázů přes zajištění účinného chlazení přehřáté páry až po kontrolu, zda sušičky páry a redukční ventily fungují správně. Naše kompletní portfolio dvouvodičových řešení na měření a monitoring zvýší využitelnost vašich dodávek páry a umožní dosáhnout přesné rovnováhy mezi hmotností a energií pro bezpečný a účinný parovodní rozvod.

 • Zlepšete účinnost procesu pomocí přesného monitoringu rozvodu energie

 • Snižte riziko koroze díky sledování kvality chladicí vody a spotřeby aminů

 • Plňte mezinárodní normy díky technologii Hearbeat od společnosti Endress+Hauser

Aplikace

Přesné měření tlaku páry

Přesné měření tlaku páry je zásadně důležité pro zajištění optimálních procesních podmínek. Procesní teplota, řízená na základě tlaku, nesmí být ani příliš vysoká, aby způsobovala ztráty produktu, ani natolik nízká, aby nedocházelo k sterilizaci.

Přesné měření tlaku páry
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí široké portfolio vysoce přesné instrumentace na měření tlaku, jež je velice vhodná pro parní aplikace v rámci technologických zařízení.

 • Spolehněte se na robustní, přesné převodníky tlaku Cerabar

 • Měřte tlaky s přesností až ±0,025 % z rozsahu pomocí přístrojů Cerabar S

 • Začleňte do provozu naše průtokoměry Prowirl s volitelným vestavěným měřením a kompenzací tlaku

Snížení výskytu koroze a nákladů na inhibitory

Koroze představuje u systémů parovodních rozvodů trvalou výzvu a její výskyt zvyšuje riziko nákladných odstávek v důsledku poruch vybavení. Zatímco přidávání aminů může pomoci riziko koroze snížit, tato aditiva jako taková mohou být velmi nákladná a vyžadují přesné měření a důslednou správu skladových zásob.

Snížení výskytu koroze a nákladů na inhibitory
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí spolehlivé měřicí systémy zaručující optimální správu skladových zásob.

 • Měřte spotřebu aminů s přesností ±0,1 % z měř. hodnoty pomocí našeho kompaktního průtokoměru Promass A

 • Monitorujte přesně hladiny aminů v nádržích pro zajištění včasného objednávání doplňujících množství

 • Chraňte své vybavení účinně před korozí

Ochrana pro využitelnost páry

Průběžná využitelnost páry při zachování požadovaných procesních parametrů je zásadně důležitá. Porucha v systému dodávek páry může ve výsledku způsobit úplnou odstávku výroby a související vážné finanční následky.

Ochrana pro využitelnost páry
Naše expertíza v předmětném oboru

Portfolio Endress+Hauser obsahuje kompletní řadu monitorovacích technologií, které zaručí ochranu systému dodávek, zachování procesních parametrů a minimalizaci rizika nucených provozních odstávek.

 • Monitorujte teplotu páry pomocí našich robustních teploměrů Omnigrad

 • Chraňte sběrné potrubí svého parovodního rozvodu pomocí našich spínačů řady Liquiphant

 • Kontrolujte kvalitu chladicí vody v chladičích přehřáté páry pomocí senzorů pH, spotřeby kyslíku a vodivosti řady Liquiline

Transparentní obchodní měření páry

Jelikož pouze suchá pára umožňuje dosáhnout maximální efektivity procesu, je pro správce provozních technologických zařízení zásadně důležité, aby znali obsah energie v páře, kterou odebírají nákupem z externího zdroje.

Transparentní obchodní měření páry
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí své řešení Prowirl, ucelený, integrovaný systém na měření páry umožňující průběžný monitoring kvality páry při jejím dodání k zajištění optimálních procesů a transparentních dodavatelských vztahů.

 • Monitorujte průtok, teplotutlak uvnitř samostatné přepočítávací jednotky

 • Vyhodnocujte, zda a do jaké míry je pára přehřátá, mokrá, nebo suchá na mezi sytosti

 • Provádějte správné kompenzace energie a hmotnosti, také na základě suché frakce

Přesné měření energie páry

Nepřesná nebo nejistá měření spotřeby a ztrát energie na různých místech v systému parovodního rozvodu mohou vést k nesprávným závěrům a mylným úkonům zamýšleným pro jeho optimalizaci. Správci provozních technologických zařízení musí mít možnost spolehnout se na přesná měření.

Přesné měření energie páry
Naše expertíza v předmětném oboru

Služba ověřování měření energie od společnosti Endress+Hauser vychází z jejích hlubokých zkušeností v oblasti měření energie a kalibrací a umožňuje kontrolu a ověřování přesného měření energie.

 • Spolehněte se na experty společnosti Endress+Hauser z hlediska kalibrací a ověření vaší polní instrumentace přímo v provozu, a to s minimálními nebo zcela žádnými přerušeními vašeho procesu

 • Vyhodnoťte celkovou nepřesnost vašeho měření energie

 • Získejte jasná doporučení ohledně možných způsobů zlepšení přesnosti celé smyčky na měření energie

Klíčová místa měření v rozvodu páry

Procesní mapa dílčího měření páry pro podpůrné služby ©Endress+Hauser
Procesní mapa zchlazování přehřáté páry pro podpůrné služby ©Endress+Hauser
Procesní mapa snižování tlaku páry pro podpůrné služby ©Endress+Hauser
Procesní mapa obchodního měření páry pro podpůrné služby ©Endress+Hauser

Výhody

Nastolení rovnováhy v systémech rozvodu páry a spotřeby páry vyžaduje značnou míru schopností a odborných znalostí. Náš obsáhlý sortiment přesných a spolehlivých produktů a služeb na měření, sledování a správu parovodních rozvodů zaručuje dokonale transparentní a výkonný, bezpečný rozvod páry v souladu s normami stanovujícími požadavky na správu energie a environmentální management. Navažte s námi partnerskou spolupráci v oblasti integrovaných řešení správy parovodních rozvodů, které zpřístupní maximum potenciálu vašeho celého systému rozvodu páry.

 • Až 15%

  úspora spotřeby energie díky komplexnímu řešení sledování energie

 • Nepřetržitá

  vysoká přesnost měření a provozní bezpečnost v rámci celého životního cyklu vašeho parovodního systému

 • Desítky milionů

  úspor díky senzorům a řešením úspěšně aplikovaným v technologických zařízeních

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory