Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Technologie Liquiphant FailSafe

Limitní hladinový spínač pro maximální míru bezpečnosti

Limitní hladinové spínače pro kapaliny řady Liquiphant přesvědčují zákazníky již po tři desetiletí. Nová technologie Liquiphant FailSafe od společnosti Endress+Hauser stanovuje standardy, pokud jde o bezpečnost a vysokou využitelnost. Limitní hladinový spínač se používá v oblasti ochrany čerpadla proti chodu nasucho a jako prevence proti přeplnění především v chemickém, ropném a plynárenském, jakož i v energetickém průmyslu.

Výhody

  • Pomocí technologie Liquiphant FailSafe je společnost Endress+Hauser schopna pokrýt všechny požadavky na moderní průmyslové procesy a zavádí přístroj představující nejvyšší kvalitu produktu a bezpečnost zařízení. Pěna a turbulence neovlivňují měření.

  • Všeobecné výhody vibračního principu měření jsou samozřejmě rovněž použitelné: např. měření, které není ovlivněno fyzikálními vlastnostmi média, jako je vodivost, dielektrická konstanta nebo také změny hustoty.

  • Pěna a turbulence neovlivňují měření. Kalibrace pro příslušné médium je také zbytečná

  • Pro vysoký stupeň bezpečnosti: úroveň integrity bezpečnosti až SIL3 podle IEC 61508 / IEC 61511 použitím pouze jednoho přístroje (vnitřní redundance)

  • Bezpečná funkce v důsledku permanentního automatického monitorování SFF (Safe Failure Fraction – podíl bezpečných poruch) > 99 %

  • Interval ověřovací zkoušky může být prodloužen až na 12 let, nezávisle na tom, zda senzor snímá (ochrana čerpadla), nebo nesnímá (prevence proti přeplnění)

  • Výrazně zjednodušená ověřovací zkouška podle směrnic WHG (zákona o vodních zdrojích) nebo požadavků na funkční bezpečnost podle IEC 61508 / IEC 61511

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com