Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Ropná a plynárenská rafinérie v noci

Lepší alternativy k mechanickým měřičům

Vyšší bezpečnost, spolehlivost a nižší náklady na údržbu

Mechanické měřiče fungují uspokojivě, když jsou nově nainstalovány. Lepší alternativy měření však zajistí maximální bezpečnost a účinnost procesu a zamezí tomu, aby se drahocenný čas a energie musely vynakládat na údržbu přístroje. Proč ohrozit vaše procesy nebo riskovat nákladnou odstávku kvůli stárnutí technologie, která dosáhla svých limitů? Je čas nahradit mechanické měřiče a další zastaralé měřicí technologie za instrumentaci, která spolehlivě funguje za jakýchkoli procesních podmínek.

Naše nabídka

Naším závazkem je vás podporovat, poskytovat vám servis a optimalizovat vaše procesy, ať se váš provoz nachází kdekoli. Přinášíme odbornost v oboru, znalosti procesů, jednotný přístup s jasnými postupy a nejlepší alternativní technologie na podporu vašeho posunu od stárnoucích mechanických měřičů a další zastaralé instrumentace. Stručně řečeno, pomůžeme vám zajistit, aby kritické měřicí úlohy byly svěřeny moderním, přesným a spolehlivým technologiím, které zajistí účinnost vašeho procesu.

 • Shoda s bezpečnostními doporučeními podle API 2350

 • Zkrácená doba projekční činnosti a uvedení do provozu

 • Vyšší dostupnost a spolehlivost procesu a snížené náklady na údržbu

 • Lepší výstupy a vyšší kvalita výrobků – nejnižší možné celkové náklady na vlastnictví

 • Integrovaná diagnostika, ověřování a monitorování; záruka bezpečných procesů pomocí technologie Heartbeat. Intervaly preventivního testování až 12 let

Aplikace

Spolehlivé a efektivní oddělování tekutin

Při měření rozhraní a celkové hladiny se stále široce používají plováky a perkolátory. K zajištění přesnosti však vyžadují hodně údržby, jakož i neustálé úpravy kvůli různé hustotě ropy. To může mít za následek velmi náročnou údržbu ve vzdálených jednotkách pro sběr ropy.

vertikální dvoufázové separátory
Naše expertíza v předmětném oboru

Díky moderním a přesným radarům s vedenou vlnou nebo radiometrické měřicí technice snížíte požadavky na údržbu a zajistíte kvalitu ropy tak, že bude rovnou připravena k expedici do rafinérie.

 • Udělejte svůj separátor transparentním pomocí přístrojové řady radarů s vedenou vlnou pro měření hladiny Levelflex FMP55FMP51

 • Zamezte přestřiku kapaliny do plynové větve a kontrolujte rozhraní hladiny mezi oleje a vodou

 • Omezte údržbu; nastavení je možné provést na dálku

Skidy pro vstřikování chemikálií: ochrana a výkon

Vstřikování chemikálií do procesních vedení a tekutin patří ke každodenní činností v oblasti služeb poskytovaných na ropných polích a ve výrobě a zpracování ropy a plynu. Každý skid pro vstřikování chemikálií má své kritické měřicí úlohy.

Řízení vstřikování chemikálií a měřicí sestava
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress + Hauser nabízí celou škálu měřicích přístrojů, které fungují i v drsných podmínkách, spolu se službami návrhu a konstrukce skidů, aby mohla být zajištěna ochrana vašich lidí a vaší infrastruktury, a které zvyšují produktivitu, snižují náklady a zamezují odstávkám.

 • Snižte spotřebu chemických látek a zlepšete řízení pomocí Coriolisových průtokoměrů: Dvouvodičová technologie šetří hmotnost a prostor, senzor je odolný vůči vnitřnímu zanesení díky samovypouštěcí měřicí trubici

 • Zamezte přetlaku nebo podtlaku, abyste zajistili efektivní vstřikování s přesným měřením tlaku s rychlou odezvou

 • Spolehněte se na měření hladiny radarem s vedenou vlnou se sledováním odrazů a technologií Heartbeat

Destilační kolona a vakuová destilace

Maximalizace výkonu destilační kolony na zpracování ropy a zároveň zajištění toho, aby směs surové ropy splňovala specifikace pro ochranu životního prostředí, jsou naprosté nezbytnosti. Modernizace vašich technologií pro měření hladiny může zamezit nákladným odstávkám zařízení. Při vakuové destilaci je spolehlivost tradičního měření tlakové diference pomocí kapilár ohrožována měnící se okolní teplotou. Každých pár měsíců mohou kapiláry zničit také mechanické a tepelné vlivy.

Obrázek destilačních kolon v rafinérii
Naše expertíza v předmětném oboru

Měření hladiny radarem s vedenou vlnou (Levelflex) v destilační koloně je spolehlivou alternativou k perkolátorům (ve shodě s požadavky API 2350 – funkční bezpečnost) a není ovlivňováno změnami hustoty a teploty.

 • Zamezte chybnému měření a odstávkám vakuové destilace pomocí spolehlivé, přesné a citlivé elektronické tlakové diference

 • Minimalizujte procesní rizika

Přesné měření hustoty v reálných podmínkách

Přesné měření hustoty je nezbytné pro aplikace s objemovým obchodním měřením a pro ověřování měřicích přístrojů. Hustota je také klíčovým ukazatelem kvality procesní tekutiny. U starších převodníků hustoty kapalin časem dochází k driftování, což vyžaduje pravidelnou rekalibraci; jsou také citlivé na měnící se procesní podmínky a měnící se vlastnosti tekutin, jako je například viskozita.

Promass Q – řešení pro měření hustoty
Naše expertíza v předmětném oboru

Odstraňte tyto nevýhody pomocí moderního denzitometru, který zaručuje spolehlivé měření i při nestejnoměrné hustotě za kolísajících podmínek v reálném světě.

 • Dosáhněte větší přesnosti v reálných procesních podmínkách pomocí Coriolisova průtokoměru Promass Q

 • Nejvyšší přesnost měření pro hmotnostní průtok, hustotu a teplotu, s kompenzací kolísajících procesních podmínek v reálném čase

 • Garantovaná kvalita výrobku pomocí technologie Heartbeat

 • Ušetřete čas – není potřeba žádná údržba ani kalibrace

Skladovací nádrže

Plováky se velmi často používají v aplikacích pro měření hladiny, protože jsou levné. Jejich spolehlivost je nicméně ovlivňována změnami hustoty a časem se na nich obvykle tvoří nánosy, které způsobí nepřesnosti měření nebo měření zcela znemožní (váznutí/blokování pohybu). To poté vede k zvýšení nákladů na údržbu v důsledku potřeby pravidelného čištění a demontáže, a ověřovací zkoušky jsou proto časově i technicky náročné.

Obrázek řady skladovacích nádrží v rafinérii
Naše expertíza v předmětném oboru

Náhrada plováků za vibrační limitní spínače vede k lepší využitelnosti a bezpečnosti.

 • Věnujte méně času údržbě, kontrolám a čištění

 • Profitujte z přístrojů vybavených automonitoringem a s charakteristikami podle SIL 3 (shoda s API 2350)

 • Intervaly preventivního testování až 12 let

Přeprava paliv

Stávající technologie pro měření průtoku, jako jsou mechanické průtokoměry (PD), turbínkové, plovákové s proměnným průřezem (VA, rotametr) a s tlakovou diferencí (DP), již dnes nejsou jedinou možnou volbou.

Obrázek zaměstnance společnosti Endress+Hauser instalujícího systém Coriolis v provozu zákazníka
Naše expertíza v předmětném oboru

V současné době moderní technologie na měření průtoku na principu vírovém, ultrazvukovém nebo na principu Coriolisovy síly představují mnohem spolehlivější alternativy, zejména když je třeba dosáhnout zlepšení procesu v daném provozu. Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment různých přístrojů.

 • Intrinsicky bezpečné

 • Úspora nákladů týkající se instalace kabeláže

 • Vynikající výkonnost a nižší nároky na údržbu

 • Přímé měření hmotnostního průtoku

Klikněte a uvidíte, jak můžete zlepšit účinnost procesu

Procesní mapa rafinačního procesu ©Endress+Hauser

Rafinační proces

Procesní mapa destilační kolony v rafinérii ©Endress+Hauser

Destilační kolona

Procesní mapa vakuové destilační kolony v rafinérii ©Endress+Hauser

Vakuová destilační kolona

Procesní mapa skladování a přepravy ©Endress+Hauser

Skladování a přeprava

Procesní mapa statického obchodního měření ©Endress+Hauser

Nádrž pro statické obchodní měření

Procesní mapa dynamického obchodního měření ©Endress+Hauser

Dynamické obchodní měření

Systém prevence proti přeplnění nádrže s chemickými látkami – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

Monitorujte bezpečně svou nádrž a zamezte nebezpečnému přeplnění pomocí inteligentního systému schopného nezávislého vlastního provozu.

Setkejte se s naším specialistou

„Když se setkám s vámi jakožto se zákazníkem, skutečně se pokouším pochopit podstatu vašich potřeb, úkolů a procesů, než vám něco začnu prezentovat nebo než začnu sdílet své zkušenosti.“

Andrea Calo

odborník na odvětví ropného a plynárenského průmyslu, Endress+Hauser Instruments International AG

Výhody

My ve společnosti Endress+Hauser jsme motivováni svým inovačním myšlením a vždy máme na paměti potenciální výhody pro vás. Dbáme na to, abychom vám poskytovali ta nejlepší řešení, jež současně zaručí důslednou procesní bezpečnost. Náš zkušený tým techniků vám pomůže navrhnout a zvolit správné měřicí prvky pro vaše kritická měřicí místa. Věříme v udržitelné vztahy a postupujeme cestou dlouhodobé spolupráce.

 • 287

  patentových přihlášek podaných v roce 2018

 • 50 %

  celkové náklady na úspory vlastnictví nabízené elektronickou tlakovou diferencí

 • > 30 milionů

  polních přístrojů nainstalovaných po celém světě

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory