Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Elektronické měření rozdílu tlaků nabízí lepší přesnost, instalaci a údržbu

Nová technologie řeší problémy u společnosti Lucite International

Když chtěli konstruktéři továrny Cassel Works společnosti Lucite International v Billinghamu zlepšit způsob měření hladiny v separační nádobě, zvolili si systém Deltabar FMD72 s elektronickým měřením rozdílu tlaků od společnosti Endress+Hauser. Proč? Elektronické měření rozdílu tlaků je 10krát spolehlivější a až 10krát rychlejší z hlediska času odezvy než tradiční kapilární systémy, protože je nezávislé na proměnlivých podmínkách okolního prostředí.

Továrna Cassel Works společnosti Lucite International ©LuciteInternational

Výhody

  • Zvýšená spolehlivost

  • Snadná instalace díky modulární konstrukci

  • Bez nutnosti opětovného uvádění do provozu nebo následné kalibrace

  • Cenová výhodnost

  • Zlepšení rychlosti odezvy

Tony Kydonakis ze společnosti Lucite International

Zvolil jsem elektronické měření rozdílu tlaků kvůli přesnosti měření a spolehlivosti a rovněž po uvážení výhod z hlediska snadnosti instalace a údržby.

Tony Kydonakis, I/E Asset Engineer
Lucite International

Výzva

Separační nádoba uchovává chemikálii bisfenol A (BPA) ve vakuu a za vysoké teploty, aby tak oddělila prchavé organické látky a umožnila jejich opakované použití, a tím se zvýšila výtěžnost procesu a efektivita provozu. Je velmi důležité, aby se BPA nedostal do následných fází procesu, protože jeho viskozita a vysoký obsah kyseliny sírové s sebou nesou riziko koroze.

Předchozí systém sledování hladiny v nádobě představoval alarm při vysoké hladině a následné vypnutí, které sice zamezovaly přeplnění, ale neposkytovaly žádné předběžné výstrahy při blížícím se problému. Zřejmým řešením bylo nainstalovat zařízení pro měření rozdílu tlaků – namontovat senzory shora a zespodu na nádobu namísto stávajících průzorů – aby bylo možné sledovat hladinu podrobněji. Panovaly však pochyby ohledně přesnosti a rychlosti odezvy, pokud by se použilo řešení využívající kapiláry naplněné olejem.

Instalace tradičního zařízení by byla rovněž náročná, protože by vyžadovala vedení kapilár podlahou továrny, aby bylo možné namontovat převodníky shora a zespodu na nádobu při použití stávajících odboček. V takovém případě by bylo třeba uvážit otázky údržby v souvislosti s možným poškozením membránového těsnění, protože v tom okamžiku by se musel celý proces na dobu opravy zastavit. Důsledkem by byly podstatné ztráty efektivity.

Řešení

Na rozdíl od jiných systémů s elektronickým měřením rozdílu tlaků se Deltabar FMD72 skládá pouze z jednoho převodníku s dvěma moduly senzorů. Každý ze senzorů může být používán jako senzor vysokého nebo nízkého tlaku. Vzhledem ke kyselé povaze BPA v nádobě bylo toto zařízení dodáno s tantalovými oddělovacími membránami pro zamezení korozi. Společnost Lucite si rovněž vybrala volitelný rozdělovač HART, který rozděluje signál HART na dva, a umožňuje tak měřit tlak páry v horní části nádoby jako dodatečný parametr.