Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Rozšíření využitelnosti výroby

Společnost Centauri Technologies LP minimalizovala své náklady na údržbu

Společnost Centauri se specializuje na šaržové procesy a její flexibilita je patrná na vysokých cyklech šarží s různými médii. Šarže probíhá několik dnů až několik měsíců a mezi každou šarží se nádoba musí vyčistit, aby se zabránilo kontaminaci a bezpečnostním rizikům způsobeným chemickými reakcemi. Během údržby je nutné kompletní čištění. Reaktor na speciální produkty často způsoboval problémy při řízení procesu, protože měření s kapilárovými systémy nefungovalo správně.

Destilační kolona společnosti Centauri Technologies LP ©CentauriTechnologyLP

Výsledky

  • Větší spolehlivost a využitelnost výroby odstraněním vlivu změn teploty na měření

  • Nejnižší celkové náklady na vlastnictví v důsledku zkrácení doby instalace, údržby a požadavků na náhradní díly

  • Výrobní kapacita se zvýšila v důsledku zlepšení řízení procesu

Říká Don Vanderslice ze společnosti Centauri Technologies LP.

„Instalovaný během 10 minut – stačilo přitáhnout přírubu a připojit kabel – a všechny mé problémy zmizely.“

Mr. Don Vanderslice, Operations Manager
Centauri Technologies LP

Výzva zákazníka

Měnící se okolní teploty ohrožovaly spolehlivost měření. Olejová náplň v kapilárách expandovala a vytvořila rostoucí výstupní signál nezávisle na změně hladiny v destilační koloně. Kromě toho mechanické a teplotní namáhání ničilo kapiláry každých 4 až 6 měsíců. Důsledkem toho bylo nejen nespolehlivé řízení procesů, ale také nejméně jeden den ztráty výroby z důvodu údržby nutné každých 4 až 6 měsíců k výměně celého kapilárního systému.

Naše řešení

  • Elektronické řešení měření diferenčního tlaku s kovovými senzory Deltabar FMD72 nahradilo podřadný kapilárový systém

  • Výpočet výšky hladiny v převodníku z údajů ze dvou senzorů

Detaily řešení

Vzhledem k uvedeným problémům se společnost Centauri rozhodla použít zařízení Deltabar FMD72 pro elektronické měření diferenčního tlaku, které eliminuje všechny typické problémy spojené s tradičními měřeními diferenčního tlaku s kapilárami. Od doby, kdy toto zařízení bylo instalováno, již nikdy nebylo nutné do něj zasahovat z důvodu údržby, protože spolehlivost systému je vynikající. Společnost Centauri je také spokojena s modulární koncepcí ve srovnání s kapilárovými systémy, protože jednotlivé díly senzorů a elektroniky se mohou v případě potřeby vyměnit.

Rozšíření využitelnosti výroby

Díky eliminaci výrobních odstávek na údržbu kapilár společnost Centauri rozšířila svou výrobní kapacitu nejméně o 3 dny v roce, což má za následek úsporu nákladů ve výši několika tisíc amerických dolarů.

Vzhledem k této pozitivní zkušenosti Don Vanderslice – provozní ředitel společnosti Centauri Technologies LP – by se rád vyhnul dalšímu používání kapilárových systémů v těchto aplikacích a přednostně zvolí převodník pro elektronické měření diferenčního tlaku Deltabar FMD72.

Popis aplikace

Měření hladiny v destilační koloně

  • Výška: 7 m

  • 1 až 1,5 bar

  • Změny teploty: okolní teplota 5 °C až 55 °C