Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Aplikace v oblasti oddělování složek médií v ropném a plynárenském průmyslu od společnosti Endress+Hauser

Oddělování ropy a plynu optimalizované pomocí přesného monitoringu

Maximalizujte účinnost oddělování, minimalizujte provozní náklady pomocí inteligentní měřicí techniky

Oddělování kapalných uhlovodíků a plynů od vody a sedimentů představuje náročnou operaci. Optimální účinnosti separátoru ropy a plynu lze dosáhnout pouze prostřednictvím vysoce spolehlivého a přesného monitoringu několika různých parametrů včetně teploty, tlaku, hladiny, průtoku a rozhraní. Když odlišná rozhraní umožňují průběžné oddělování, může to značně zvýšit složitost měření, které je tak závislé na odborných znalostech a použitých technologiích. My nabízíme kombinaci obojího pro optimální účinnost oddělování.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser poskytuje široké portfolio vysoce spolehlivé měřicí techniky s nejlepšími vlastnostmi ve své třídě s pokrytím procesních proměnných v každé fázi provozu, a umožňuje tak efektivní řízení oddělování ropy, vody, plynu a písku.

 • Identifikujte umístění a tloušťky vrstev kapaliny a sedimentů, optimalizujte vstřikování demulzifikátorů a protipěnových prostředků

 • Otevřené standardy pro snadné začlenění do provozu a flexibilitu při řízení

 • Snadná dodatečná instalace analyzačního programu

 • Zajištění shody s ekologickou legislativou

Aplikace

Oddělování těžké a zvlášť těžké surové ropy*

Tradiční měřicí technologie mají svá omezení z hlediska oddělování těžké a velmi těžké ropy, a to nejen kvůli jejich neschopnosti poskytovat kompletní procesní data. Potřeba instalace těchto technologií přímo do separátoru znamená, že jsou značně náchylné na kontaminaci.

* Těžká: > API 10–22,3 (> 920 kg/m³) Velmi těžká: < API 10 (> 1 000 kg/m³)

Oddělování těžké a velmi těžké surové ropy
Naše expertíza v předmětném oboru

Radiometrický systém na stanovení profilu hustoty od společnosti Endress+Hauser se instaluje vně separační nádoby a jedná se o upřednostňované řešení na monitoring procesu oddělování těžké a velmi těžké ropy.

 • Vyhněte se nepřesnostem měření v důsledku kontaminace a nánosů

 • Získejte záruku nepřetržitého procesu oddělování

 • Snižte své provozní náklady

Oddělování středně těžké surové ropy*

Proces oddělování středně těžké surové ropy je nesnadný kvůli nutnosti přesného měření celkových hladin i jejich rozhraní, které nelze provádět pomocí jediného přístroje. Často je navíc přítomna emulzní vrstva, a jestliže tato přesahuje 5 cm, nebude standardní radar s vedenou vlnou schopen toto rozhraní měřit.

* Střední: API 31,1–22,3 (870–920 kg/m³)

Oddělování středně těžké surové ropy
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser vyvinula technologie specificky určené k překonávání jedinečných výzev kladených před provozovatele procesem oddělování středně těžké surové ropy.

 • Zjednodušte oddělování středně těžké surové ropy pomocí jediného přístroje

 • Monitorujte rozhraní přes jakoukoli emulzní vrstvu pomocí naší víceparametrové technologie radaru s vedenou vlnou

 • Minimalizujte odstávky provozu a snižte své provozní náklady

Oddělování lehké surové ropy*

Většina horizontálních separátorů lehké ropy je dnes vybavena mechanickými řídicími přístroji hladiny nebo hustoty. Mechanické přístroje mají svá omezení, která vyžadují jednak specifické úpravy v závislosti na API měřené ropy a jednak pravidelnou a průběžnou údržbu.

* Lehká: API 45–31,1 (< 870 kg/m³)

Oddělování lehké surové ropy
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser využívá možnosti měření hladiny pomocí technologie radaru s vedenou vlnou a tím překonává omezení mechanických přístrojů a optimalizuje proces oddělování lehké surové ropy.

 • Využijte možností přístroje Levelflex FMP55, nového standardu měření rozhraní

 • Předcházejte odstávkám nutným na úpravu instrumentace při přepínání výstupů

 • Snižte průběžné provozní náklady a náklady na údržbu

Zjistěte, jak můžete zvýšit efektivitu procesu oddělování

Procesní schéma oddělování složek surové ropy ©Endress+Hauser

Proces oddělování složek surové ropy

Procesní schéma oddělování těžké až středně těžké surové ropy ©Endress+Hauser

Proces oddělování těžké až středně těžké surové ropy

Procesní schéma oddělování velmi těžké až těžké surové ropy ©Endress+Hauser

Proces oddělování velmi těžké až středně těžké surové ropy

Procesní schéma oddělování lehké surové ropy ©Endress+Hauser

Proces oddělování lehké surové ropy

Výhody

Maximální využití vašich výrobních prostředků je vaším hlavním zájmem – a podporovat vás v tomto procesu zase naším. Naše řešení v oblasti procesní automatizace vám pomohou zachovat bezpečný, efektivní a čistý provoz. Stejně tak pokud některý cenný člen vašeho týmu odejde do důchodu, není vždy snadné jeho nabyté zkušenosti nahradit. Právě z tohoto důvodu vám naše servisní organizace může pomoci při vyplňování mezer v personálním obsazení při kontrole, uvádění do provozu, inženýrských a kalibračních službách, stejně jako při zajištění rozsáhlých vzdělávacích programů pro vaše budoucí zaměstnance.

 • Více než 300

  systémů na radiometrické měření rozhraní a analýzu hustoty po celém světě

 • 8 500 l

  je objem ušetřených deemulgátorů během jednoho roku, což odpovídá 10 %

 • 5%

  snížení rizika tvorby pěny uvnitř separátoru

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory