Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

EngyCal RH33
Měřič tepla

©Endress+Hauser

Měřič tepla pro obchodní měření, určený k záznamu množství tepla vody

Měřič tepla RH33 se používá v aplikacích s kapalnými nosiči energie.
Přepočítává tepelnou energii vody podle EN 1434, směsí glykol/voda nebo jiných tekutin, např. termálních olejů. V přístroji probíhá sladění s teplotním senzorem pomocí kalibrovaných teplotních senzorů.
Potenciál k úspoře nákladů lze prokázat pomocí softwaru dostupného jako příslušenství.
Přístroj je opatřen schválením obchodního měření a umožňuje obousměrné měření, např. plnění/vyprázdnění tepelného akumulátoru.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
 • Výhody

  • Transparentní spotřeba energie pomáhá šetřit náklady na energii

  • Kalibrované, elektronicky spárované teplotní senzory zajišťují nejvyšší přesnost a umožňují výměnu jednotlivých teplotních senzorů i pro certifikovaná zařízení v provozu (bez opětovného...

 • Oblast použití

  Záznam a účtování množství tepla a chladu v těchto oblastech:

  • Topné okruhy

  • Chladicí okruhy

  • Kombinované topné a chladicí okruhy

  Typické oblasti použití v průmyslu, dálkových tepelných sítí a automatizaci budov.

Details

 • Měřicí princip

  Energy manager

 • Princip měření

  Správce energie

 • Funkce

  Monitorování a účtování energie v oblasti topení a chlazení i kombinace ohřívacích a chladicích okruhů.
  Typicky nalezne své použití v průmyslu, dálkovém vytápění a automatizaci budov.

 • Výpočty

  heat quantity and heat quantity difference

 • Počet aplikací

  1

 • Paměť dat

  ano

 • Normy pro výpočty

  IAPWS-97

 • Komunikace

  web server

  USB

  Ethernet

  Modbus RTU/TCP Slave

  M-Bus

 • Napájení

  Není definováno

 • Smyčkové napájení

  Nízkonapěťový zdroj:
  100 až 230 V AC (−15 V / +10 V)
  Nízkovoltový zdroj napájení:
  24 V DC (−50 V / +75 V)
  24 V AC (50 V)

 • Krytí

  IP65

 • Vstup

  1× pulzní/analogový
  2× RTD/analogový
  Smyčkové napájení 24 V DC (±16 V)

 • Výstup

  1× 4–20 mA
  2× digitální (otevřený kolektor)

 • Rozměry (š × v × h)

  144 × 144 × 103,1 mm (5.67" × 5.67" × 4.06")

 • Ovládání

  Třemi tlačítky na místě nebo prostřednictvím FieldCare
  odečet historických/uložených dat přes software Field Data Manager Software (SQL databáze a zobrazovací rozhraní)
  volitelný jazyk

 • Displej

  Bodový displej s rozlišením 160 × 80, bíle podsvícený
  Změna barvy v případě výstrahy
  Aktivní plocha displeje 70 × 34 mm

 • Funkce softwaru

  Vypočtené hodnoty:
  energie, objem, hustota, entalpie a rozdíl entalpie, kompenzace průtoku pomocí diferenčního tlaku, hmotnost, rozdíl teplot
  Počítadla:
  objem, hustota, energie, počítadlo pro případ selhání
  Volitelné:
  tarif 1, tarif 2 nebo zvláštní energie pro vytápění, energie chlazení, energetická bilance

 • Certifikáty

  CE

  CSA GP

  MID 004 (custody transfer) according EN1434 (water/other liquids)

  OIML R75

 • Měřicí princip

  Energy manager

 • Funkce

  Monitoring and billing of energy in heating and cooling applications as well as combined heating-and cooling circles.

  Typical applications can be found in industries, district heating and building automation.

 • Certifikace

  CE, UL listed, CSA GP, MID 004 (custody transfer) according EN1434 (water/other liquids) and OIML R75

 • Vstup

  1x Puls/Analog,

  2x RTD/Analog,

  Loop power supply 24V DC (+/-16%)

 • Výstup

  1x 4...20mA,

  2x digital (Open Collector)

 • Reléový výstup

  2x

 • Pomocné napájení

  Low voltage power supply: 100 bis 230 V AC (-15% / +10%); Small voltage power supply: 24 V DC (-50% / +75%), 24 V AC (±50%)

 • Rozměry (š × v × h)

  144 x 144 x 103.1 mm

  (5.67" x 5.67" x 4.06")

 • Software

  Calculated Values:

  Energy, volume, density, enthalpy & enthalpy difference,

  DP-Flow-Compensation,

  mass,

  temperature difference;

  Counters: volume, mass, energy, counter in case of failure

  Optional: tariff 1, tariff 2 or seperated heating energy, cooling energy, bilance energy

 • Provoz

  3 button on site or via FieldCare; read out of historical / logged data via Field Data Manager Software (SQL database and visualization interface), selectable language

 • Displej

  160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit, colour change in case of alarm event, active display area 70 x 34 mm

 • Další

  electronic temperature sensor matching via CvD coefficients, logbook measured values, custody transfer logbook, event logbook, limit monitoring

 • Výpočty

  IAPWS-IF97

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification