Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Ústředí společnosti Endress+Hauser v Reinachu ve Švýcarsku

Dopady pandemie koronaviru

Informace pro zákazníky a partnery od společnosti Endress+Hauser

Mutace viru a regionální ohniska i nadále pohánějí pandemii koronaviru navzdory očkování a přeočkování. Nepřímé účinky jsou nyní zvláště patrné v globálních dodavatelských řetězcích prostřednictvím úzkých míst v dodávkách materiálů, omezení v logistice dodávek nebo omezení cestování. Společnost Endress+Hauser na tento vývoj reaguje komplexními opatřeními. Naším cílem je poskytovat našim zákazníkům tu nejlepší možnou podporu a zároveň chránit zdraví lidí.

Schopnost dodávek a dostupnost materiálu

 • Úzká místa a výpadky výroby na straně dodavatelů ovlivňují dostupnost materiálu a komponent na světovém trhu.

 • Jsme obecně schopni dodávat po celém světě; naše globální výrobní síť je v provozu.

 • Omezené kapacity poskytovatelů logistických služeb mohou mít za následek delší dobu přepravy a vyšší náklady.

 • Jsme v neustálém kontaktu s našimi partnery, abychom předešli problémům.

 • V případě delších dodacích a přepravních lhůt naše prodejní centra informují a podporují dotčené zákazníky.

Prodej a služby

 • Naši zaměstnanci navštěvují a setkávají se se zákazníky v souladu s místními platnými pravidly a opatřeními.

 • Prodejní a servisní kontakty jsou k dispozici jako obvykle, i když pracují z domova.

 • S osobním účtem endress.com je možné sledovat dodávky, získávat ceny a dodací lhůty a objednávat produkty.

 • Technické informace, výkresy, dokumenty atd. lze kdykoli stáhnout z endress.com.

 • Díky službě Smart Support a aplikaci Visual Support podporujeme zákazníky při řešení problémů na dálku.

Opatření na ochranu před nákazou

 • Doporučujeme našim zaměstnancům očkování proti koronaviru a podporujeme místní očkovací kampaně.

 • Provádíme účinná opatření chránící před infekcí na našich pracovištích.

 • Na schůzkách a konferencích s interními a externími účastníky jsou zavedeny systémy ochrany dle místních předpisů.

Zde najdete prohlášení výkonné rady společnosti Endress+Hauser: