Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Povinnost provozovatelů čistíren odpadních vod

Odlehčované vody a co s nimi?

Ze změny zákona vyplývá povinnost provozovatelů čistíren odpadních vod měřit množství a vzorkovat parametry odlehčovaných vod.

Kvalita vody silně ovlivňuje i kvalitu našeho života a života okolo nás. Je všeobecně známo, že Česká republika nehospodaří s dešťovou vodou neboli se srážkami nejlépe. Na toto téma se v roce 2018 zaměřili naši zákonodárci.

Hospodaření s dešťovou vodou

Je všeobecně známo, že Česká republika nehospodaří s dešťovou vodou neboli se srážkami nejlépe. Díky středoevropské poloze a profilu krajiny, tzv. střechy Evropy, nezachycená, či nevsáklá voda odtéká do moří. Na toto téma se v roce 2018 zaměřili naši zákonodárci. Co z toho ale vyplývá pro provozovatele čistíren odpadních vod?