Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Posilte kybernetickou bezpečnost svého provozu

Zajistěte bezpečnost svého provozu díky odborným znalostem Endress+Hauser v oblasti kybernetické bezpečnosti

V důsledku digitalizace v rámci mnohých odvětví prostřednictvím inteligentních senzorů, průmyslové sítě Ethernet a cloudových aplikací se zvyšují nároky na odpovídající kybernetickou bezpečnost. Pro zachování dostupnosti technologie vašeho provozu a minimalizaci interních i externích rizik jsou klíčové vhodné přístroje a znalost jejich využití.

Endress+Hauser nabízí průmyslovou kybernetickou bezpečnost na všech úrovních provozu ©Endress+Hauser

Dalším aspektem zvyšujícím nároky na kybernetickou bezpečnost jsou zákonné požadavky, dané například normou pro zabezpečení automatizačních systémů IEC 62443 a jurisdikce kybernetické bezpečností (ITSiG, zákon o kybernetické bezpečnosti, NIST).

​Endress+Hauser nabízí holistický přístup k zabezpečení, neboť zabezpečení představuje nedílnou součást celého životního cyklu našich produktů, služeb a řešení. Poskytujeme podporu v oblasti bezpečného projektování, řízení rizik, snížení pravděpodobnosti útoků, zdokonalování obrany a odpovídajících reakcí v případě ohrožení systémů.

Výhody produktů s funkcí kybernetické bezpečnosti:

  • Zvýšení dostupnosti technologie vašeho provozu, integrita, důvěrnost a hodnověrnost dat

  • Podpora a zdokonalení shody s národními a mezinárodními normami, standardy a předpisy, jako je například ITSiG a zákon o kybernetické bezpečnosti

  • Bezpečná integrace polní instrumentace – vyberte správná a nejúčinnější zabezpečovací opatření

Více o poradenství ke kybernetické bezpečnosti a k ohlašování zranitelností

Zajistěte si aktuálnost prostřednictvím našich poradenských služeb nebo ohlaste bezpečnostní ohrožení.

Získejte poradenství ohledně bezpečnostních ohrožení u produktů Endress+Hauser a ohledně způsobů jejich nápravy.

Přejít na oblast poradenství a ohlašování bezpečnostních ohrožení

Zde najdete náš blok k tématu kybernetické bezpečnosti

Řešení IIoT a digitální služby nabízejí vysoký potenciál k optimalizaci průmyslových provozů.

Kybernetická bezpečnost v průmyslových provozech s IIoT

Co představuje přesná kritéria zabezpečení dat pro vyhodnocení bezpečnosti digitální služby?

Chci se dozvědět více!