Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Tablety pro nastavování přístrojů

Tablety pro nastavování přístrojů

Tablety pro uvádění do provozu a údržbu polní instrumentace

Přístroje Field Xpert jsou univerzální, vysoce výkonné tablety PC pro nastavování přístrojů pro prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex zóna 1 a 2) a prostředí bez nebezpečí výbuchu. Poskytují snadný přístup k polní instrumentaci od společnosti Endress+Hauser a jiných výrobců. Tyto tablety jsou určeny k použití s veškerou polní instrumentací podporující digitální komunikaci a pomáhají s nastavováním a analýzami přístrojů a vyhledávání a odstraňování potíží. Připojte je k našim digitálním službám Netilion Analytics a knihovně Netilion Library a začněte digitalizovat svůj provoz.

Systémová architektura Field Xpert ©Endress+Hauser

Systémová architektura Field Xpert

Princip činnosti: připojení přístroje

Field Xpert může k polní instrumentaci přistupovat různými způsoby. Můžete vytvořit připojení přímo na přístroji nebo z rozvaděče pomocí vhodného rozhraní USB nebo Bluetooth. Dále je možné navázat přístup k specifické bráně za účelem vytvoření připojení mezi koncovým bodem a sběrnicí a tak získat přístup k několika přístrojům prostřednictvím jediného vstupního bodu. Pro bezdrátový přístup k přístrojům je v systému vyžadován přístupový bod Wi-Fi, nebo je možné získat přístup k jednotlivým přístrojům prostřednictvím bezdrátového hotspotu.

Konfigurační softwareField Xpert

Field Xpert jsou tablety s otevřeným systémem Windows a vybavené softwarem na nastavování polní instrumentace pomocí digitální komunikace. Jsou vybaveny knihovnou více než 2 700 souborů DTM – ovladačů od společnosti Endress+Hauser a jiných výrobců pro zajištění okamžité provozuschopnosti přístrojů. Taková možnost je na současném trhu zcela jedinečná. Vedle nastavování přístrojů je tím umožněna diagnostika podle normy NAMUR NE 170. Dochází rovněž k bezplatné měsíční aktualizaci DTM v souladu s tím, jak společnost Endress+Hauser vydává nové ovladače DTM.

Připojení k službám Netilion

Jednoduché připojení k našim digitálním službám Netilion Analytics a Netilion Library umožňuje automatickou digitalizaci systému a ukládání protokolů o nastavení přístrojů do centrálního úložiště.

Výhody

  • Ušetřete čas díky moderní technologii nabízející snadné používání a optimalizované pro dotykové ovládání

  • Snižte náklady používáním jediného přístroje pro rozhraní HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus a specifická servisní rozhraní Endress+Hauser

  • Rychlé připojení k přístrojům pomocí jediného klepnutí na displej díky automatické detekci hardwaru

  • Zdokonalte shodu s příslušnými předpisy: Vytvářejte protokoly a nastavení a ověření Heartbeat, znázorněte si křivku odezvy a další přehledy

  • Zvyšte efektivitu prostřednictvím předinstalovaných knihoven ovladačů pro všechny nejpodstatnější průmyslové protokoly a automatické aktualizace pro ovladače Endress+Hauser