Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Měření diferenčního tlaku

Měření diferenčního tlaku

Průběžné měření hladiny, průtoku a diferenčního tlaku

Převodníky diferenčního tlaku s piezorezistivními senzory tlaku a přivařenou kovovou membránou, nebo elektronickou tlakovou diferencí, nebo membránovým oddělovačem se používají převážně v procesním průmyslu. Deltabar nabízí průběžné měření hladiny v kapalinách a rovněž měření objemového nebo hmotnostního průtoku pomocí primárních prvků. Pomocí převodníku diferenčního tlaku je rovněž možné provádět monitoring filtrů. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si široký sortiment přístrojů Deltabar.

4 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Měření diferenčního tlaku

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Nástroj Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

Vedle přístrojů se silikonovou membránou nebo membránovým oddělovačem pro měření diferenčního tlaku, hladiny, tlakového průtoku, představuje zařízení Deltabar s elektronickou tlakovou diferencí, který kombinuje dva moduly senzorů a jeden převodník. V aplikacích měření hladiny měří vysokotlaký senzor (HP) hydrostatický tlak. Nízkotlaký senzor (LP) měří hlavový tlak. Výška hladiny nebo diferenční tlak se vypočítává v převodníku použitím těchto dvou digitálních hodnot.

Měření diferenčního tlaku: Princip měření

Silikonový článek: Provozní tlak prohýbá membránu izolující od procesu a výplňová tekutina přenáší tlak na odporový můstek (polovodičová technologie). Měří a vyhodnocuje se změna výstupního napětí můstku závislá na tlaku.

Membránový oddělovač: Provozní tlak působí na membránu izolující od procesu u membránového oddělovače a je přenášen na membránu izolující od procesu u senzoru prostřednictvím výplňové tekutiny.

Primární prvky: Obraťte se na místní prodejní centrum

Výhody

  • Univerzální vysílač dp pro aplikace pro průtok, hladinu nebo filtr
  • S procesními teplotami membránového oddělovače od −70 do +400 °C
  • Elektronický systém měření diferenčního tlaku eliminuje tradiční mechanické problémy, čímž dosáhnete větší využitelnost a spolehlivost procesu. Bezpečnostní rizika jsou také minimalizována použitím architektury a konstrukce systému elektronického měření tlakové diference.