Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Měření diferenčního tlaku

Měření diferenčního tlaku

Průběžné měření hladiny, průtoku a diferenčního tlaku

Převodníky diferenčního tlaku s piezorezistivními senzory tlaku a přivařenou kovovou membránou, nebo elektronickou tlakovou diferencí, nebo membránovým oddělovačem se používají převážně v procesním průmyslu. Deltabar nabízí průběžné měření hladiny v kapalinách a rovněž měření objemového nebo hmotnostního průtoku pomocí primárních prvků. Pomocí převodníku diferenčního tlaku je rovněž možné provádět monitoring filtrů. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si široký sortiment přístrojů Deltabar.

Vedle přístrojů se silikonovou membránou nebo membránovým oddělovačem pro měření diferenčního tlaku, hladiny, tlakového průtoku, představuje zařízení Deltabar s elektronickou tlakovou diferencí, který kombinuje dva moduly senzorů a jeden převodník. V aplikacích měření hladiny měří vysokotlaký senzor (HP) hydrostatický tlak. Nízkotlaký senzor (LP) měří hlavový tlak. Výška hladiny nebo diferenční tlak se vypočítává v převodníku použitím těchto dvou digitálních hodnot.

Princip měření tlaku

Měření diferenčního tlaku: Princip měření

Silikonový článek: Provozní tlak prohýbá membránu izolující od procesu a výplňová tekutina přenáší tlak na odporový můstek (polovodičová technologie). Měří a vyhodnocuje se změna výstupního napětí můstku závislá na tlaku.

Membránový oddělovač: Provozní tlak působí na membránu izolující od procesu u membránového oddělovače a je přenášen na membránu izolující od procesu u senzoru prostřednictvím výplňové tekutiny.

Primární prvky: Obraťte se na místní prodejní centrum

Výhody

  • Univerzální vysílač dp pro aplikace pro průtok, hladinu nebo filtr

  • S procesními teplotami membránového oddělovače od −70 do +400 °C

  • Elektronický systém měření diferenčního tlaku eliminuje tradiční mechanické problémy, čímž dosáhnete větší využitelnost a spolehlivost procesu. Bezpečnostní rizika jsou také minimalizována použitím architektury a konstrukce systému elektronického měření tlakové diference.