Farmaceutická výroba: Pulz farmacie

Důvěřujte spolehlivému partnerovi, který vám pomůže dosáhnout provozní dokonalosti

V prostředí farmaceutické výroby jsme spolehlivým partnerem, který vám poskytuje podporu ve vašich projektech od zkušebního provozu až po plně automatizovanou výrobu v komerčním měřítku. Tím vám pomáháme snižovat rizika a současně optimalizovat vaši provozní výkonnost. Podporujeme vás ucelenými procesy a tak vám pomáháme dodržet přísné projektové harmonogramy.

Dělat více za méně je příležitost

Během celého životního cyklu produktu je dennodenně vyžadováno dodržení striktních předpisů GMP a cílů produktivity.
Můžete se spolehnout na naše přístroje světové třídy konstruované podle norem ASME-BPE a rovněž na naše osvědčené projekční a podpůrné služby. Spolupracujeme s vámi, abychom vám pomohli dosáhnout vašich cílů z hlediska optimalizace procesů, vyšší dostupnosti provozu a neustálého zdokonalování.

Špičkové výrobky